Krav om mere politisk kant

På Østlige Øers Landboforeningers Årsmøde var der genvalg til formand Povl Fritzner og næstformand John Nielsen.

Der var en livlig debat efter formandens beretning på Østlige Øers (ØØL) årsmøde i Landbocentret i Sorø. Fælles for debatindlæggende var ros til ØØL og krav om mere politisk kant overfor Christiansborg og til dels Axelborg.

Paraplyorganisation for øst
ØØL er en regional erhvervspolitisk paraplyorganisation for de lokale landboforeninger på de østlige øer. Desuden driver ØØL Roskilde Dyrskue sammen med Sjællandske Familielandbrug.

Formanden Povl Fritzners beretning samlede sig om tre hovedområder. Det var vand-og naturplaner, den nye regering og EU’s landbrugspolitik - og ikke mindst samspillet mellem disse. Kravene til danske landmænd blev dokumenteret som værende strengere end kravene i omkringliggende EU-lande.

Centralt i den efterfølgende livlige debat stod opfordringen til at vise mere kant fra organisationers side - og ikke mindst fra Axelborgs side. Desuden blev der ønsket mere politisk styrke på planteavlernes vilkår, som har et stort samfundsmæssigt potentiale i energiafgrøder.

Organisationen
Roskilde Dyrskue havde haft besøgsrekord med 97.000 besøgende. Det gav overskud for sjette år i træk og var med til at opbygge en solid egenkapital.

Både formand Povl Fitzner og næstformand John Nielsen var på valg, men begge blev genvalgt.

 

Læs også