Professor: Vigtig signalværdi med direkte valg til formand

Landboforeninger hiver nu professor ind i kampen for at indføre urafstemning om formandsposten i L&F.

Står det til foreningerne Nordsjællands Landboforening, Bornholms Landboforening, Landøkonomisk Selskab og LandboSyd, så skal der i fremtiden være direkte afstemning blandt samtlige 29.000 medlemmer i Landbrug & Fødevarer, når der skal vælges formand i organisationen, og i forbindelse med stillingtagen til principielle forhold.

På det årlige landsdelegeretmøde den 9. og 10. november i Herning, vil et forslag om indførelse af urafstemning således blive fremsat.

I bestræbelserne på at få forslaget igennem har foreningerne allieret sig med professor og landbrugsforsker Flemming Just, der er nuværende direktør for Sydvestjyske Museer.

Flemming Just har en omfattende viden om dansk landbrug i det 19. og 20. århundredes demokratisering af Danmark og han ser, ifølge en meddelelse fra LandboSyd, udviklingen med urafstemning i Landbrug & Fødevarer som det seneste led i en lang evolutionsproces.

Landboforeningerne var blandt andet blandt de første foreninger, der indrettede sig demokratisk og blev en vigtig del af det demokratiske gennembrud i 1870’erne med én mand – én stemme. Både i det faglige arbejde og i det politiske.

Vigtig signalværdi
Ved at indføre direkte valg til formandsposten i Landbrug & Fødevarer vil landbruget ifølge Flemming Just blot følge den seneste trend i tiden, hvor den enkelte kræver medindflydelse.

- Derfor ligger der en vigtig signalværdi for landbruget i et sådant forslag. Vi kan godt lide demokratiske institutioner og organisationer. Danskerne er et oplyst folk, og det er en tradition, at vi er med til at bestemme, siger Flemming Just.

Ikke bekymret for landsbytosser
Han er derfor heller ikke bange for, at danske landmænd skal lade sig »forføre« af landsbytosser med høtyve. En lignede bekymring blev således også fremsat, da Danmark afskaffede Landstinget i 1953, lyder det.

- Derfor indførte de »vise grundlovsfædre«, at der skulle være en mulighed for folkeafstemninger ud fra den grundholdning, at folket i bund og grund er ret traditionelle i deres opfattelse. Ved flere folkeafstemninger har det vist sig, at de havde ret. Det samme vil være tilfældet med direkte formandsvalg i landbruget.

Læs også