Øget risiko for toksiner i halm

Der er mangel på halm i år. Den er blevet dyr, kvaliteten halter, og så er der endda risiko for, at den i år kan være mere sundhedsskadelig end normalt.

- Halmen i år er ikke bare dyr, men den har også ofte betydelig kvalitetsmangler, påpeger Jesper Toft, Svineproduktionskonsulent, LandboSyd, der bemærker, at halm kan helt sikkert være en mycotoksinkilde.

Jesper Toft refererer til en tysk undersøgelse, hvor der blev udtaget 201 prøver af halmen fra afgrødeårene 2007 og 2008, som blev analyseret for svampetoksiner. Dernæst blev optageligheden af deoxynivalenol (DON) fra hvedehalm, sammenlignet med hvede hos svin.

Det fremgår af undersøgelsen, at 83 procent af prøverne var positive for indhold af DON, hvor indholdet varierede fra 0,016 til 23,27 mg pr. kilo, med en gennemsnitlig koncentration på 1,23 mg pr. kilo.

3-10 giftstoffer
Samtidig kunne zearalenon (ZEA- produceret af fusarium-svampe, red.) påvises i 46 procent af de 201 prøver, med en gennemsnitlig koncentration på 0,089 mg pr. kilo målt med variation fra 0,007 til 0,767 mg pr. kilo.

Ochratoksin (endnu et mycotoksin (svampegift), red.) blev kun påvist sporadisk i en stikprøve på 0,0015 mg pr. kilo.

Halmprøverne indeholdt i gennemsnit tre toksiner i påviselig grad, men i visse prøver var der forekomst af op til ti giftstoffer.

Forekomsten af de enkelte svampetoksiner er hovedsageligt associeret med kornarter, høstår, region, forfrugt og jordbearbejdning.

Der blev ikke fundet forskelle i optagelighed af DON i hvedehalm og hvedekerner, bemærker Jesper Toft, hvilket får ham til at konkludere, at den faktiske belastning af dyret afhænger af dets indtag af halm.

Læs også