Dansk og hollandsk mælkeproduktion i topklasse

Hollandske og danske erfaringer indenfor mælkeproduktion blev udvekslet, da European Dairy Farmers, Patriotisk Selskab og danace holdt internationalt kvægmøde på Rødding Højskole.

Hollandske mælkeproducenter er gode til at holde foderomkostningerne nede. Til gengæld er deres danske kolleger langt fremme teknologisk og produktivitetsmæssigt.  Hollænderne er så igen gode til at holde lønomkostningerne nede, danskerne har til gengæld top ydende køer. Og sådan kunne man blive ved.

Og det var præcis hvad man gjorde på det internationale kvægmøde i Rødding, der var arrangeret i samarbejde mellem European Dairy Farmers, Patriotisk Selskab og danace.

Og Ole Maagaard Pedersen, Patriotisk Selskab, sagde det meget præcist i sin konklusion:

- Hvis man kunne parre de hollandske mælkeproducenter med de bedste danske mælkeproducenter ville man få en af de bedste mælkeproduktioner i Europa.

Helt så enkelt stillede hollandske Jappie Rijpma, Alfa Accountants, det ikke op. Den hollandske konsulent og tidligere star-medlem af European Dairy Farmers, kom i sin omfattende gennemgang af den hollandske mælkeproduktion ind på de muligheder, men også mange udfordringer, som både hollandske og danske mælkeproducenter står overfor.

Han konkluderede blandt andet, at det med krisen og omkostningsniveauet ganske enkelt er for dyrt at udvide mælkeproduktionen i de to lande - som det ellers er forudset, og for den sags skyld i lande som Tyskland. Han fremhævede i stedet lande som Frankrig og Storbritannien, hvor mælkeproduktionen i højere grad tilpasser sig mælkeprisen. Samtidig ser han flere østeuropæiske lande med Polen i spidsen som mere oplagte for udvidet mælkeproduktion - ikke mindst på grund af et lavere omkostningsniveau.

Dagen startede i øvrigt med et bedriftsbesøg hos økologisk mælkeproducent Laust Stenger, Gram og sluttede med et indlæg på Rødding Højskole med Christien Bas, Danace, der fortalte om netop de tilskudsmidler der kan søges ved omlægning til økologi samt afgræsning/græsdyrkning (naturpleje).

Læs også