80-90 landmænd har søgt erstatning for oversvømmelser

Stormrådet forventer at have afgørelse på erstatningssager på grund af skybruddet fra i sommer klar til næste år.

80-90 landmænd har ind til videre benyttet sig af at søge erstatning hos Stormrådet på grund af de oversvømmelser, som de blev ramt af på deres marker i sommer.

Det meddeler Mogens Hansen fra Stormrådet til P4 Fyn.

Stormrådet, der administrerer stormflodsordningen, har ingen erfaring i at udbetale erstatning til landmænd med oversvømmede marker så tæt på høst, og har derfor i den sidste periode afventet svar på, hvor mange landmænd der vil benytte ordningen.

De mange landmænd, der har meldt sig, kommer efter at Patriotisk Selskabs seniorkonsulent Carsten Hansen har presset på.

Afgørelse i 2012
Igennem Effektivt Landbrug opfordrede han således for lidt over en måned til, at landmænd, der var ramt af oversvømmelser, hurtigst muligt at få meldt sin skade til ens forsikringsselskab, der derefter sender skaden videre til Stormrådet.

Først til næste år forventer Stormrådet at have afgørelserne klar på erstatningssagerne fra skybruddet i sommer. 

Grunden til, at oversvømmelserne kan ryge ind under stormflodsordningen er, at den gamle kendte ordning, især på grund af massive oversvømmelser i nordsjællandske villakvarterer, i 2010 blev udvidet med skader forårsaget af oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer.

Det betyder, at der under visse forudsætninger kan ydes en vis form for erstatning for de afgrøder, som ødelægges under en sådan oversvømmelse.

Læs også