Redningskorps på høstarbejde 150 gange

Høsten på Ærø kom i hus i fredags, 600 tons mindre end året før på grund af det meget våde sensommervejr.

Fredag den 7. oktober var det sidste høstdag på Ærø. Det melder DLG/FAFs forretningsfører Gert M. Olsen fra sin udkigspost på St. Rise Landevej ved Ærøskøbing.

- Det har været en træls høst i år med alt det vand. 150 gange måtte Ærø Redningskorps ud og trække mejetærskerne fri af de nærmest bundløse marker. Dertil kommer cirka ligeså mange redningsaktioner udført af landmændene selv.

Gert Olsen har opgjort årets høstresultat for øen. Kornindgangen på Ærø opgøres til 18.816 tons. Det er godt 600 tons mindre end året før. Høståret 2008 var med sine 24.427 tons det bedste i 10 år.

Også færre grise
Forretningsføreren har også faldende tal at berette om øens husdyrproduktion. Fra Ærøs otte svinebesætninger blev der i 2010 leveret 29.676 slagtegrise. Det er et fald fra 35.993 året før.

- Det skyldes nu mest, at svinebønderne leverede ret mange smågrise til Tyskland sidste år, siger Gert Olsen.

Der er fortsat 12 malkekvægsbesætninger på Ærø, og her ligger leverancerne stabilt på omkring 13.1 million kilo mælk.

Læs også