Effekten af minivådområder kan dokumenteres

Virkningen kan dokumenteres, lød det da Nordjyllands første minivådområde blev indviet i går.

Et nyt minivådområde blev i går indviet på Birkelse Hovedgaard. Det skal rense et cirka 65 hektar intensivt dyrket opland.

- Det bedste ved anlægget er, at vi kan dokumentere det vi gør, og at et sådant anlæg kan tilpasses den enkelte landbrugsvirksomhed, siger godsejer Jørgen Skeel, Birkelse Hovedgaard.

Vigtig dokumentation
Jørgen Skeel finder det vigtigt, at de store tiltag, der bliver gjort for at forbedre miljøet kan dokumenteres, og at de foregår i en god dialog mellem naturforkæmpere og landmænd.

- Vi har fået mange generelle krav i landbruget som for eksempel efterafgrøder, men uden vi ved, hvor de vil virke. Her kan vi måle både før og efter, siger han. Og mens han skuer ud over testanlæggets damme, tilføjer han:

- Man kan spørge, om det virkeligt er legalt at kræve virkemidler, hvis man ikke kan dokumentere, at det vil afhjælpe en given problemstilling.

De første resultater
Et anlæg, som det netop indviede, virker, mener initiativtagerne. Det er påvist gennem det første testanlæg ved Ondrup Mose i Odder. Her blev udledningen af både kvælstof og fosfor halveret igennem anlæggets første leveår.

Et minivådområde kan rense mellem 150 og 65 hektar. Det afgørende er, at man kan samle vandet gennem grøfter, dræn og rør. Vådområdet koster omkring 150.000 kroner i etableringsudgift og ikke ret meget i vedligehold, vurderer Jørgen Skeel.

Nu skal det udvikles, så det kan tilpasses til alle jordtyper og landskabstyper.

- Men man skal også vide, hvor det kan betale sig at rense. Nogle steder renser jorden jo selv, siger han.

Kommune under vand
Hedeselskabet har støttet konceptudvikling, etablering og overvågning af i alt fire minirenseanlæg med i alt fem millioner kroner.

Adm. direktør Ove Kloch, Hedeselskabet understregede, at projektet har til formål, at landbrug og natur kan trives side om side.

Netop natur er der meget af i Jammerbugt Kommune, fortalte borgmester Mogens Gade, der også understregede, at kommunen er afhængig af, at landbruget fortsat bidrager til udviklingen af området. Endvidere hilste han alternativer til forslagene i den første vandplan velkommen.

- Hvis vandplanerne bliver gennemført i deres nuværende form, vil halvdelen af Jammerbugt Kommune komme til at stå under vand, sagde han og tilføjede, at han ikke forlangte planerne taget af bordet, men man kunne parre dem med dialog, sund fornuft og realisme.

Vådområde i funktion
Det er projektleder, biolog Jacob Peter Jacobsen, Orbicon A/S, der har stået for den konkrete udformning af minivådområdet, hvor gennemløbstiden vil være mellem tre timer og halvandet døgn.

Man håber, at der i lighed med de først testede anlæg vil ske en halvering af kvælstof og fosfor. Der tilføres omkring seks til otte milligram nitrat pr. liter vand til renseanlægget og cirka 15 mikrogram fosfor pr. liter.

Forsøg vigtige
Formanden for Limfjordsrådet, Poul Rosen, var en glad mand, da han overvågede indvielsen af minivådområdet ved Birkelse.

- Det er så godt, at der allerede er forsøg i gang, når vi skal i dialog med den nye minister, så vi kan fortælle om mulighederne, understregede han og tilføjede, at alle vandmiljøplaner hviler på teoretiske beregninger.

Minivådområder er ikke godkendt som rensemetode endnu. Det kan konkrete resultater forhåbentlig hjælpe med til, under streger Poul Rosen.

At naturen skal genoprettes var alle enige om. Hvis ikke der igen kommer stenrev i Limfjorden, kan man rense alt det, man vil, uden det får den ønskede effekt.

- Fysikken i vandmiljøet skal også være i orden. Ellers reetablerer vandmiljøet ikke sig selv, sagde Jacob Peter Jacobsen, mens vandet rislede gennem det nyindviede anlæg.

Læs også