- Hvorfor skriver I ikke bare, at I vil lukke dansk landbrug?

Åbningsdebatten i Folketinget kom i går kortvarigt også ind på landbruget og vandplaner.

Dansk landbrug blev i går kortvarigt bragt ind i den traditionelle og lange åbningsdebat i Folketinget.

Landbruget blev bragt på banen af Liberal Alliances fødevareordfører, Mette Bock, mens Socialdemokraternes nye politiske ordfører, Magnus Heunicke, var på talerstolen.

- Vi har fået et regeringsgrundlag, som mange steder er formuleret i brede vendinger, og sådan skal det måske være, men på enkelte områder, der bliver I meget konkrete. Det gælder for eksempel for de rammevilkår, som skal gælde for dansk landbrug, lød det fra Mette Bock.

Hun forklarede, at hun mener, at vi kommer fra en situation, som var slem under den foregående regering, til noget som ser ud til at blive en absolut katastrofe under den nye regering.

- Det fremgår nemlig tydeligt, at man vil øge de grønne afgifter. Det står helt fast, og det ligger også fast, at regeringen vil vedtage de vand- og naturplaner, som man har arvet fra den foregående regering. Enhver som har et minimum af kendskab til de vilkår, som der er for dansk landbrug i dag, vil vide, at det kommer til at betyde en afvikling af store dele af dansk landbrug. Vil det ikke være mere ærligt, hvis regeringen allerede i sit regeringsgrundlag havde meldt ud, at man ønsker at lukke dansk landbrug?, lød spørgsmålet til Magnus Heunicke.

Naturligvis ikke
Magnus Heunicke, der sekunder forinden var blevet steget igennem af Dansk Folkeparti omkring socialdemokraternes tilbagetrækning af millionærskatten, svarede ikke overraskende på Mette Bocks spørgsmål, at naturligvis har socialdemokraterne ingen interesse i at lukke dansk landbrug.

- Det er langt fra ønsket. Vi er stolte af dansk landbrug. Vi er stolte af de varer, der bliver produceret, men vi vil også gerne hjælpe med til at gøre det bedre. Den grønne omstilling af samfundet skal naturligvis også gælde landbruget. Det er jo dér, man virkelig arbejder tæt på naturen, og når vi siger, at der skal arbejdes mere grønt, så siger vi det altså både til landbruget, industrien og trafikken, sagde Magnus Heunicke.

Fortsætter vandplanerne?
Den politiske ordfører fra Socialdemokraterne blev herefter også spurgt, om det er meningen, man vil fortsætte med at køre videre med vand- og naturplanerne, eller om man vil sætte arbejdet på pause og vente til den kommende natur- og landbrugskommission har færdiggjort sit arbejde, før man går videre.

Til det svarede Magnus Heunicke følgende:

- Sådan en landbrugskommission skal have som hovedtema, hvordan får vi sikret, at den grønne omstilling kommer til at foregå på den bedst mulige måde for landbruget. Regeringen er optaget af at tilrettelægge det således, at det hele kommer til at foregå i et samspil, så det kommer på det optimale tidspunkt, hvor landbrugskommissionen er færdig med sit arbejde, så det kan blive implementeret i det miljøarbejde, som forestår for landbruget, lød det inden fokus igen blev rettet væk fra landbruget og ind på andre emner under åbningsdebatten i folketingssalen.

Læs også