Presser på for en generel dispensation

Kalveproducent i Himmerland er rystet over at skulle drive sit landbrug efter datoer og landkort frem for at koncentrere sig om godt landmandskab. - Det er for risikabelt ikke at ammoniakbehandle halmen nu, mener han.

Poul-Erik Pedersen ved Nibe har 30 hektar byghalm og 15 hektar liggende klar til presning.

- Når vi er så langt henne på året som nu, er der ikke mange chancer for at få noget tørt halm i presseren. Og hvis vi presser det og det er lidt fugtigt, risikerer vi at det selvantænder. Forleden brændte der en halmlade her i Himmerland på grund af halm, der var blevet presset lidt for vådt og derfor kunne selvantænde, siger Poul-Erik Pedersen.

Den nordjyske landmand har brug for halm til sin produktion af 1.400 tyrekalve årligt.

- Kunne jeg blot få lov til at ammoniakbehandle de cirka 225 bigballer, jeg skønner, der ligger på marken, og som måske kan presses rimeligt tørt her op til weekenden, vil det kunne bruges til foderhalm. Så kan jeg bruge det tørre halm, jeg allerede har bjerget, til at strø med, pønser han og fortæller, at et er umuligt at opdrive tørt halm i landsdelen.

Datoer og landkort
Poul-Erik Pedersen mener nok at kunne håndtere de udfordringer hjemme på bedriften, der altid vil være ved en landbrugsproduktion, hvor man er afhængig af vejret og biologiske forhold.

- Men man kan ikke drive et fornuftigt og fagligt forsvarligt landbrug efter landkort og datoer. Det er fuldstændigt vanvittigt den måde, reglerne ødelægger mine muligheder for at tage ansvaret for min bedrift og mine dyr. Her i vores del af landet er der også meget vådt halm, der ikke er bjerget og jeg forstår ikke, hvorfor dispensationen til ammoniakbehandling af halm kun gælder i Sydjylland og på Djursland. Vi har også behov for det, mener han.

Ministerens afgørelse
Hos Videncentret for Landbrug, Kvæg, fortæller rådgivningschef Trine Barrett, at der for længst er indsendt ansøgning om at få en dispensation fra forbuddet mod at ammoniakbehandle halm for den resterende del af landet. Lige nu er der givet dispensationen syd for en linje mellem Aarhus og Ringkøbing og så et afgrænset område på Djursland.

- Vi har jo først søgt Miljøstyrelsen om at udvide dispensationen til hele landet. Herfra går spørgsmålet så videre til miljøministeren, der er den person, der skal afgøre, om dispensationen kan imødekommes. Og det er altså hende, vi venter på nu, lyder det fra Trine Barrett.

Læs også