Mod fremtids fjerne mål

RÅD: LMO sætter nu fokus på vækstlandbrug med en ny key-account-rådgivning.

Torben Viborg er skiftet fra at være chef i landbrugsrådgivningen i Jyske Bank til at blive strategirådgiver i LMO med fokus på udvikling.

- Hellere udvikle i rådgivningsbranchen end at være med til, i en periode fuld af også triste udfordringer, som vi skal igennem nu i landbruget, at afvikle i banksektoren, siger han som begrundelse for skiftet.

Han mener, at LMO har en størrelse, der gør, at man kan sætte fokus på udvikling af rådgivning. Og det vil han nu være med til.

Et af de områder, han skal arbejde med, er vækstlandbrug.

LMO har netop med vicedirektør Karsten Lauridsen i spidsen søsat et nyt projekt omkring key-account-rådgivere. Det er ikke et nyt begreb. Det har været benyttet andre steder i rådgivningen, og det er et meget benyttet begreb indenfor erhvervslivet. Det skal være med til at skabe synergi både for landmanden og for rådgivningsvirksomheden.

For LMO er, trods krise, trods det, at det kun er en tredjedel af landmændene, der lige nu tjener gode penge, trods problemer med omsætning af landbrug, helt sikre på, at der er en fremtid for dansk landbrug.

- Der er nogen, der desværre bliver nødt til at afvikle, men der er også nogen, der skal fortsætte, siger direktør Jan Winther og chefrådgiver Karsten Lauridsen tilføjer:

- Der er en grøde og en erkendelse af, at der skal ske noget nu. Den udvikling vil vi støtte. Og vi vil hjælpe de landmænd, der skal vækste, med en enstrenget adgang til vores rådgivningssystem.

Og målet, det er bedre tal på bundlinjen både for rådgivningsvirksomheden og for landmanden.

Da LMO startede, havde man fokus på en specialrådgivning til deltidslandmænd. Her var produktet i fokus med specielle rådgivningspakker. Den rådgivning fungerer godt.

Nu er tiden kommet til et specialtilbud til de store landbrug. Det har man arbejdet på igennem sommeren med vicedirektør Karsten Lauridsen i spidsen. Den nytiltrådte chefkonsulent for udvikling, Torben Wiborg, er koblet på projektet sammen med en række andre rådgivere.

- Den nye rådgivning gælder de store landbrug, de landbrug, der vil vækste. Det gælder de landbrug, der har behov for flere rådgivningstilbud, fortæller direktør Jan Winther, LMO.

Baggrunden er, at indgangen til de store rådgivningscentre i Søften og Viborg kan være vanskelig. Det kan spare tid både for landmanden og for rådgivningsvirksomheden, hvis den tilgang var mere enkelt. Og formålet er at gavne både landmanden og rådgivningen.

Store kunder
I første omgang gælder tilbuddet husets store kunder. De får tilknyttet en key-account-rådgiver og et rådgivningsteam, som derved kommer til at kende landmanden og hans bedrift godt.

En key-account er et begreb, der kendes både fra andre rådgivningsvirksomheder og fra det øvrige erhvervsliv. Egentlig betyder det en sælger med specielt ansvar for store kunder. Direktør Jan Winther lægger ikke skjul på, at inspirationen kommer fra andre steder i erhvervslivet, hvor kundepleje af store kunder er sat i system. Og han vil også gerne sælge mere rådgivning - men målrettet den enkelte kunde, så kunden også får mere ud af det.

- Det behøver ikke blive dyrere for kunden, men det betyder mere effektiv rådgivning, mener han.

- Når vi kender kunden godt og har et tæt kendskab til kundens bedrift, er det lettere at give optimal rådgivning til tiden, understreger Karsten Lauridsen.

Hos LMO mener man, at krisen har synliggjort behovet for den form for rådgivning.

Krisetider ændrer rådgivningsbehov
- I denne tid bliver alt så synligt, og det bliver mere klart, at alt skal samles op, hvor der er penge at hente, siger Karsten Lauridsen og Kristian Nielsen, ny chefkonsulent for svin tilføjer:

- Vi skal hjælpe med til, at der bliver fejet op i alle hjørner, og at alle muligheder bliver udnyttet. Vi skal jo også vurdere, om kunden får nok ud af de penge, han giver for rådgivningen. Det kunne være, han har brug for et helt andet produkt.

Det gælder både i den daglige drift, i ledelse og i den overordnede strategi og specielt omkring at få den tværfaglige rådgivning til at fungere optimalt.

- Vi skal sørge for, at kunden optimerer sin bedrift bedst muligt, indenfor de rammer landbruget har, siger Torben Wiborg.

Og de erkender alle, at det er udfordrende tider lige nu. Men de vil med det nye tilbud fokusere på dem, der er fremtidens landmænd, de der vil og kan vækste og give dem en optimal sparring.

- Men der er også en gruppe landmænd, der er rigtig gode til at få ideer og udvikle, uden de er så gode til at tjene penge. Også de landbrug kan den nye rådgivning hjælpe, forudser Karsten Lauridsen.

Og Torben Wiborg tilføjer, at en turn-arround-rådgivning også kan komme på tale. Her er det også vigtigt, at der er flere rådgivere involveret. Han ved fra sit tidligere virke, at banksektoren gerne ser et tæt rådgivningsteam knyttet til de landmænd, der er kommet i økonomiske vanskeligheder.

- Hvis vi arbejder på at afdække et landbrugs risici, kan vi ofte komme de risici i forkøbet, tilføjer han.

Tilbud til de store
Tilbuddet om en key-account rådgiver skal nu udvikle sig. Det er givet til en lille håndfuld kunder i første omgang. Andre har selv henvendt sig, og det er så meningen det skal udvikle sig til at dække flere landmænd.

Foruden key-account-rådgiveren vil der være tre til seks centrale rådgivere fast tilknyttet kunden. Og disse rådgivere vil have tæt kontakt indbyrdes styret af den, der er key-account.

- En til to gange om året vil key-account rådgiveren og landmanden så diskutere, om det er det rigtige rådgivningshold, der er sat, og om der er noget, vi kan gøre anderledes, siger Karsten Lauridsen.

Fokus er til stadighed bundlinjen.

- Og vi tror på, at der potentielt er mere end en tredjedel af landmændene, der kan tjene gode penge. Det vil vi gerne hjælpe med til, siger Jan Winther.

Læs også