Kommunen skal fyres

Landmand Klaus-Jørgen Gregersen, entreprenør Holger Madsen og landmand og entreprenør Arne Rasmussen er alle for fra Ringsted-egnen, hvor vandløb og åer ikke er renset. Og de tre er ikke i tvivl. Kommunen er ikke sit ansvar bevidst.

Problemerne med vand på markerne omkring Ringsted er ikke så alvorlige som på Falster, men situationen kan sagtens blive værre, og hvis ikke Ringsted Kommune kommer i gang med at rense vandløbene, er de tre landmænd enige om at man burde fyre den påtvungne entreprenør. For der er meget at lave.

- I dette sammenhæng er kommunen at betragte som en hvilken som helst anden entreprenør, der udfører en opgave, og havde kommunen været en privat virksomhed, så var den blevet fyret, siger de tre landmænd.

- Lad os stoppe samarbejdet med kommunen og fremover stå for den oprensning og grødeskæring selv, sådan som det var tidligere, siger entreprenør og landmand Arne Rasmussen.

Tom snak
Ifølge de tre landmænd skal mudderet i åer og vandløb graves op - helt ned til den aktuelle bundkvote. Her føler især Klaus-Jørgen Gregersen, at kommunen i den grad har ignoreret ham.

- Jeg har flere gange været oppe på kommunekontoret i Ringsted for at tale min sag, men jeg får hver gang en sludder for en sladder, og så sker der ikke mere. Nu er skaden sket, jeg har mistet en ko på grund af indvoldsorm, og jeg mister muligvis også en tyr.

- Jeg er sikker på, at det skyldes mine meget fugtige engarealer. Derfor er jeg nødsaget til at tage dyrene hjem, og samtidig overvejer jeg at politianmelde kommunen, for de er den direkte årsag til at mit kvæg lider på den måde. De har jo ikke passet deres opgaver i forbindelse med oprensning og grødeskæring, siger Klaus-Jørgen Gregersen.

Hvor er Gefion?
Arne Rasmussen påpeger, at landboforeningen Gefion i dette sammenhæng har været for slappe og nærmest usynlige. Selv er han medlem af Bæredygtigt Landbrug, som ifølge Arne Rasmussen kæmper mere for landmanden end Gefion.

- Både jeg og Klaus-Jørgen er skuffede over Gefions rolle og indsats. Jeg føler nemlig ikke, at der har været nogen opbakning fra den kant, og det er beklageligt. Poul Fritzner (formand for ØØL red.) har været ude med en god skarp kritik, men hvor er Gefion?

- Vi landmænd står alene overfor en kommune og et meget stift system, hvor især DN (Dansk Naturfredningsforening red.) påvirker mange beslutninger.

- Og det er beslutninger, som afspejler, at man er hamrende ligeglade med os og vores erhverv, og i stedet lytter til nogle mennesker og organisationer som til dagligt slet ikke beskæftiger sig med moderne landbrug ellers ville disse personer have en bedre forståelse for vores situation.

Og Arne Rasmussen understreger, at Ringsted kommune må have et ansvar for tingenes tilstand.

- Faxe Kommune har eksempelvis erkendt, at de ikke har gjort nok for åer og vandløb, og hvis Faxe Kommune kan indrømme en fejl, så skulle det være mærkeligt, hvis ikke Ringsted Kommune, har de samme problemer.

Vi har grejet
Holger Madsen indskyder, at landbruget gennem de sidste mange år har gennemgået en stor modernisering, og i den grad kan håndtere opgaven med at oprense åer og vandløb.

- En af grundene til at lade ansvaret for vedligeholdelsen af vandløb og åer gå tilbage til landmanden er, at gud og hver mand i dag har maskinerne og grejet til at gøre arbejdet ordentligt, dermed findes der ikke nogen undskyldning for, at vi ikke burde overtage opgaven.

- Og miljøet og faunaen omkring vandløbene er vi selvfølgelig også interesseret i at bevare, men vi må få ledet vandet væk. Og kommunen må komme i gang nu!   

Gode betingelser for leverikter
Ledes vandet ikke væk, er der andre dyr og organismer som får ganske gode levevilkår.

Kvægfaglig dyrlæge Thomas Gregersen fra Faxe dyrehospital kender ikke til Klaus-Jørgen Gregersens kvægproblem, men er ikke i tvivl om at landmænd på sigt skal være opmærksom på kvægets tilstand, hvis dyrene græsser på meget våde arealer.

- Indvoldsorm er et vidt begreb, og kan findes flere steder i kvægets organer og af forskellige årsager. Rent professionelt kan jeg ikke konkludere, hvad der har forårsaget sygdommen i dette tilfælde, men hvis det våde vejr forsætter, vil det dog skabe meget gode betingelser for blandt andet leverikter, og så skal kvægavlere, med græs- og engarealer nede til vandområder, holde godt øje kvæget.

Thomas Gregersen bekræfter samtidigt, at leverikter er et stigende problem, man skal være opmærksom i Danmark i takt med at flere græsningsarealer i perioder oversvømmes.

Ifølge landbrugsinfo.dk tyder udenlandske undersøgelser tyder på, at leverikter kan være årsag til produktionstab, for ved reetablering af fugtige engområder er der øget risiko for smitte.

Smitterisikoen nedsættes ved at hindre kvæget i at komme på oversvømmede arealer samt på arealer omkring åløb, søer og grøfter.

Læs også