Egen skov giver natur og dyrevildt

Med støtte fra Staten er skovrejsning blevet økonomisk muligt for mange. En af de landmænd der har benyttet sig af den mulighed er Benny Thomsen, der sammen med virksomheden Plantøren V/Jesper Hartkopf har etableret 5 hektar på landejendommen ved Blåhøj nær Grindsted.

Det var ønsket om at få egen skov med natur og dyrevildt - samt som afskærmning af ejendommen fra en trafikeret vej, der fik Benny Thomsen i Blåhøj ved Grindsted til at omdanne fem hektar landbrugsjord til ny skov.

Derfor allierede han sig med virksomheden Plantøren i Blåhøj nær Grindsted, hvor indehaver Jesper Hartkopf  i godt10 år har udført skovrejsning på tusindvis af hektar landbrugsjord. Med en baggrund som uddannet skovfoged, og erfaring som skovtekniker, skovfogedassistent og læplantningskonsulent, har han mange års erfaring i etablering af ny skov og vedligeholdelsen af den.

Selv driver han 40 hektar med skov og juletræer, og kunderne findes også i indenfor en overskuelig radius i et område, der geografisk dækker de tidligere Ribe, Vejle og Ringkøbing amter.

Etableringen er vigtig
Der er mange ting, der bør overvejes i forbindelse med etablering af ny skov. For der er lovmæssige krav til både sorter og variation.

- Og så er det ikke mindst vigtigt at forholde sig til hvilken type jord man arbejder på, forklarer Jesper Hartkopf.

Han peger ikke mindst på den vigtige beplantning med bestandtræer og hjælpetræer, ligesom der skal tænkes i de lovgivningsmæssige krav omkring skovbryn, hvor buske i yderkanten følges af mindre træer, mens de højeste træer kommer længere inde i skoven.

- Man planter buske i yderkanten og planter større indad, forklarer Jesper Hartkopf, der som udgangspunkt lader kunden bestemme plantesammensætningen, men altid gør opmærksom på, hvad han ud fra egen viden og erfaring, synes er bedst.

- Men jeg er lydhør for forslag. Normalt vælger man omkring 16 forskellige træer og buske, tilføjer han.

Resultatet er blevet en 5 hektar stor skov med primært løvskov. Bøg, eg, lærk, birk er blandt de store træsorter i skoven, hvor man også finder nåletræer. Skovæbletræerne sørger sammen med en række andre bær- og frugtbærende træer og buske for, at der er masser af mad til fugle- og dyrevildtet. Og dyrene er ikke udeblevet:

- Man havde næsten en fornemmelse at dyrene stod udenfor og ventede, da vi fjernede hegnet til skoven, griner Benny Thomsen, der er glad for både den flotte skov og de mange dyr den tiltrækker.

Han forestår selv den udtynding der er nødvendig nu i samråd med Jesper Hartkopf, der vurderer at de mest dominerende træer skal fældes om cirka fem år.

Læs også