Krav til oversvømmede arealer med græs eller udyrkede arealer lempes

FødevareErhverv vil i år se bort fra bestemmelsen om, at arealer skal være dyrkbare og egnede til mekanisk jordbehandling og høst i perioden 15. maj–15. september for at være berettigede til enkeltbetaling.

Danmark har fået ekstraordinært megen nedbør i juli og august måned. Mange landmænd kan derfor ikke overholde kravet om at markerne skal kunne dyrkes og høstes i perioden 15. maj til 15. september.

Regnen kan også forhindre, at græsmarker og udyrkede arealer skal være afgræsset eller slået senest den 15. september for at få enkeltbetaling, fordi de pågældende arealer står under vand eller er umulige at færdes på.

FødevareErhverv vil derfor i 2011 se bort fra bestemmelsen om, at arealer skal være dyrkbare og egnede til mekanisk jordbehandling og høst i perioden 15. maj–15. september for at være berettigede til enkeltbetaling.

FødevareErhverv vil endvidere for de vandlidende udyrkede arealer og græsarealer ændre på kravet om, at arealet skal være slået eller afgræsset pr. 15. september og i stedet kræve, at de pågældende marker skal være slået eller afgræsset senest 10 dage efter arealet er blevet så tørt, at man kan færdes på arealet med almindelige landbrugsmaskiner. Der vil blive udsendt ændringsbekendtgørelse herom.

Læs også