Spildevandsrensning og jordvarme i en arbejdsgang

Langemosegård I Brejninge på Ærø blev overtaget af tilflyttere med interesse for økologi og miljø. De valgte en økologisk og økonomisk overkommelig løsning.

Langemosegaard ligger i den nordvestlige ende af Brejninge på Ærø. Brejninge er kendt for at være Danmarks første Blomstrende Landsby, og det er den blandt andet, fordi beboerne i samlet flok hæger om landsbyen, kulturlivet og miljøet.

Det passer fint for tilflytterne Vivi og Peter Nielsen, der overtog Langemosegård i efteråret 2004. Med i bagagen havde de interesse for økologi og miljø, så de var forberedt på at investere i overensstemmelse med deres interesse. Gårdens landbrugsjord var solgt fra, og ved overtagelsen var der en cirka 5000 kvadratmeter stor grund tilbage, hvoraf der meste indgår i en æbleplantage.

Pålæg fra kommunen
- Da vi havde købt gården, blev vi pålagt af kommunen, at vi skulle etablere vores eget renseanlæg på grunden, siger Vivi Nielsen. Der var på det tidspunkt en traditionel kloakering med sivebrønd og udledning i den tilstødende mark og videre til Skydsbækken i Tværbymark.

- Vi så først på de forskellige anlæg med tre-kammersystem i prislejet omkring 75.000 kroner. Vi var fra starten indstillet på et alternativ anlæg, som ikke ville kræve store driftsomkostninger eller optage for meget plads, og som kan indgå naturligt i havens øvrige beplantning.

- Det blev til, at vi valgte at investere i både et siv-anlæg med tagrør og et jordvarmeanlæg og så i øvrigt få begge dele udført i samme arbejdsgang, fortæller Vivi Nielsen.

Siv-anlægget blev udført af Jørgen Bjørgren, som indtil sin død for et par år siden, var pioner på området økologisk spildevandsrensning. I forbindelse med entreprisen, der beløb sig til cirka 45.000 kroner, blev der i samme omgang nedgravet 450 meter slanger til et jordvarmeanlæg.

Dækker behovet
Nedsivningsanlægget er en trekammertank Water Care 5 PE med pumpe.

- Fordelen er, at der ikke skal bruges strøm til andet end til pumpen, der få gange om dagen tømmer bundfældningstanken i siv-anlægget, siger Vivi Nielsen. I det anlæg, som kommunen anbefalede, skulle der døgnet rundt bruges strøm til en eldreven snegl i tanken.

- Det forekom os naturligt at vælge denne alternative løsning, siger Vivi Nielsen. Den var billigere end det, som kommunen havde anbefalet. Beplantningen af anlægget fylder 16 kvadratmeter, og både tank og udluftning kan »skjules« af beplantningen, som var fuldt udvokset et halvt år efter etableringen.

Miljøgevinst
Vivi Nielsen arbejder på fuld tid som kliniksekretær ved en tandlæge i Ærøskøbing, og Peter Nielsen arbejder hjemme på gården som freelance tegner. Ægteparret har tre voksne sønner, som gerne holder deres ferie på gården.

- Vi er alle meget interesseret i økologi, fortæller Vivi Nielsen. Vi er meget tilfredse med investeringen. Vi kan i dag udlede renset spildevand. Miljøgevinsten består i, at vi uden kemi og med minimal mekanisk hjælp renser vores spildevand via rodnettet i tagrørene og udleder næsten 100 procent rent spildevand.

- Tagrørene står flotte og grønne hele sommeren, så der er ingen, som tænker på, at der er et renseanlæg. Vi har en gang imellem kunnet lugte lidt, når der bliver pumpet spildevand fra bundfældningstanken. Men der varer højst et minut eller to.

De arbejder, som Vivi og Peter Nielsen på Ærø har fået udført, vil med Folketingets vedtagelse af Bolig-Job-Ordningen kunne give et fradrag på skattebilletten på to gange 15.000 kroner for den del af projektet, der omfattede arbejdsløn.

Der gives skattefradrag for blandt andet installation eller forbedring af afløbsinstallationer, installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg og installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper.

Håndværkerne er glade for ordningen. Man finder den bedre end tidligere ordninger, hvor man først skulle udarbejde et projekt og derefter søge tilskud med den mulighed, at man fik et afslag, fordi der ikke var flere penge i puljen. Nu kan man bare gå i gang og så få en skattefordel på arbejdslønnen, når arbejdet er udført, og man kan dokumentere udgifterne.

Læs også