Cederfeld: - Vi kræver vandløbsansvarlighed

Kommunerne må leve op til deres ansvar og oprense landets vandløb forsvarligt, opfordrer Patriotisk Selskab efter de store oversvømmelser af landbrugsarealer.

Sommerens massive regn og efterfølgende oversvømmelser kommer til at koste landbruget og det øvrige danske samfund enorme summer, fordi parcelhuskældre er fyldt med vand, sommerhusområder er oversvømmet, og agerjord med uhøstede afgrøder står under vand.

Fra landbrugets side lyder der på den baggrund nu en kraftig opfordring til landets kommuner om at få oprenset landets vandløb langt mere effektivt end hidtil.

- Vi kan ikke forhindre, at det regner voldsomt. Men de oversvømmelser, vi ser aktuelt, er kulminationen på flere års manglende vandløbsvedligeholdelse i nogle kommuner, som har forsømt deres offentlige forpligtelse til at vedligeholde vandløbene.

- Vores opfordring er derfor, at Kommunernes Landsforening, KL, banker deres medlemmer - altså kommunerne - på plads. For det er på høje tide, at der gøres noget. Og kan KL ikke det, må staten skride ind. For det er langt fra rimeligt, det der foregår, fastslår formanden for Patriotisk Selskab, Peter Cederfeld, over for Landbrug FYN.

Sidste udvej
Peter Cederfeld tilføjer, at sidste udvej for landbruget er at gå rettens vej.

- Set ud fra et forvaltningsmæssigt hensyn burde rettens vej være absolut sidste udvej. Og det vil vi gerne undgå. Men det, der sker lige nu, er simpelthen ikke rimeligt. Folk er dybt frustrerede og økonomisk i klemme. Og vi har fra landbrugets side råbt vagt i gevær i flere år - uden at noget som helst er sket.

- Nu er situationen den, at også andre end landbruget er ramt. Spørg bare villa- og sommerhusejere i de ramte områder. Men vi vil helst kunne tale os tilrette. Og jeg har faktisk ikke fantasi til at forestille mig, at kommunerne ikke magter at opfylde sine forpligtelser på området, hvis de vil, understreger Peter Cederfeld.

Betydelige beløb
Hos Patriotisk Selskab blev der i den forgangne uge arbejdet med at få dannet et overblik over skadernes omfang hos de mange lodsejere i medlemskredsen, der er ramt af oversvømmelser.

- Vi har ikke konkrete opgørelser. Men på nogle ejendomme taler vi helt klart om skader for millionbeløb, vurderede direktør Henrik Danielsen i tirsdags.

- Og jeg synes, vi er nødt til at få slået helt fast i den her sag, at gravede grøfter altså er sat i verden for at aflede vand, og at de ikke er skabt for fiskenes skyld, lyder det fra Patriotisk Selskabs direktør.

Læs også