ESF og en boks pr. so i samme nye bygning

Ny sostald ved Langå er snart klar til rykind. Som englandsgriseproducent var Peter Værum ved Langå var allerede 2013-klar, så det var ikke årsagen til byggeriet. Han ville blot følge med tiden.

Elektronisk sofodring (ESF) eller én boks pr. so? Det kan næsten være et spørgsmål om tro. Derfor har de fleste svineproducenter, avisen hidtil har mødt, da også overvejende været til enten den ene eller den anden løsning. Sjældent begge dele.

Svineproducent Peter Værum er dog en af de få undtagelser, der bekræfter reglen. Måske fordi han er englandsgriseproducent, der gør håndteringen af løsdrift til et must i næsten hele perioden fra fravænning til faring.

I Granslev ved Langå står svineproducentens nybyggede soanlæg, som er ved at blive lagt sidste hånd på, og som vil øge antallet af søer fra 280 til 700. I den ene bygning ser man fire stier med ESF side om side med to dybstrøelsesstier med én boks pr. so.

Forud for byggeriet blev opgaven sendt i udbud. Og det viser med al mulig tydelighed, at det kunne betale sig ikke at tage den første og den bedste.

- Buddene lå fra 9,5 til 13,5 millioner kroner, fortæller svineproducenten, som dog oplyser, at de firmaer, som han betegner som de tre mest »seriøse«, lå meget tæt på hinanden i den laveste ende.

- Siden er der blevet justeret lidt i, hvad vi har taget med og udeladt af projektet, men summa summarum har det hele kostet os omkring 12 millioner kroner.

700.000 uden synligt resultat
- De første 700.000 kroner brugte vi dog allerede inden skovlen nogensinde blev sat i jorden. Nemlig til ansøgning om miljøtilladelse og byggetilladelse, fortæller han.

- Regningen fra kommunen alene for behandling af sagen lå på 100.000 kroner fortæller han og oplyser, at der dertil naturligvis kommer aflønning af konsulenten for tegning og planlægning af byggeriet, udarbejdelse udbudsmateriale og så videre.

- Men jeg fortryder ikke, siger Peter Værum.

- Det var nødvendige penge, for jeg kunne simpelthen ikke have gjort det arbejde selv, understreger svineproducenten.

Peter Værum valgte dog selv at stå for byggestyringen og for hjemtagning af tilbud på inventar, foderanlæg m.v.

- Jeg synes, det var for dyrt at købe mig til, og det viser sig så heldigvis også, at det har jeg kunnet klare det godt nok selv, siger han.

Åben stald
Winther Staldindretning har stået for byggeriet med Egebjerg-inventar, Nedab-transpondere og udendørs Mafa-siloer til færdigfoder.

I Effektivt Landbrug fredag den 19. august kan man læse mere om nybyggeriet, hvor der er åben stald på adressen Sognevej 6, Langå, fredag den 26. august klokken 10-15.

Læs også