Høstede mellem bygerne

Kyllingeproducent Jens Theilmann, Løgstør, høstede triticale onsdag – selvom bygerne drillede.

En byge først på dagen i går satte en overgang høstplanerne på stand by, men omkring middag målte Jens Theilmann en vandprocent på 19,5 og så blev Claas Lexion 405’eren sat i gang i triticalen.

Vandprocenten bekymrer ikke Jens Theilmann så meget, for han opbevarer kornet i gastæt silo.

- Det, vi har høstet indtil nu, ligger på mellem 14 og 16 procent vand, så vi kan godt høste nu med lidt højere vandprocent. Det sker der ingenting ved, siger han.

- Og vandprocenten kommer også hurtigt ned, tilføjer han, inden han læner sig frem i førerhuset for at se, hvordan den store, sorte sky på himlen arter sig.

- Vejret driller, men vi er allerede kommet et godt stykke, siger han.

Godt på vej
Indtil nu har han høstet otte hektar med vinterbyg og er i gang med triticalen på cirka 30 hektar. Der drives i alt 100 hektar.

Dernæst venter ti hektar vårbyg, cirka 60 hektar hvede og otte hektar majs, der skal laves til kolbemajs til en kollega, der har køer.

Al kornet fodres til de årligt 700.000 slagtekyllinger.

Giver godt
Triticalen giver godt. Jens Theilmann har ikke udbyttemåler på mejetærskeren, men han har en fornemmelse af, at han ligger tæt på topudbytte.

Der er sået havre i nogle dele af marken. Marken ligger lavt, og al vand fra de omkringliggende marker og en landevej render lige henover.

- Selvom markerne er veldrænede, så er de våde om vinteren, fortæller han.

Han såede triticalen sidst i september måned, og der er sået havre i her i foråret.

- Havre er godt foder til kyllingerne, fortæller han.

Marken er sprøjtet ned, så den er modnet ens.

Marken har fået madpakke
På grund af den lave beliggenhed er der spredt kyllingemøg ud ovenpå den frosne jord.

- Det fungerer som startgødning om foråret, og det er ikke nødvendigt at sprede NPK-gødning, så vi har kun givet kalkammonium, forklarer han.

Det var også for blødt at give marken en efterårssprøjtning for ukrudt, men sprøjtestrategien i foråret har virket over al forventning, og marken er pænt ren.

Klarer arbejdet selv
Alt markarbejdet udfører de selv. Dog er der en nabo, der presser halmen, som Jens Theilmann bruger til opvarmning, og han spreder også møg ud.

Men både pløjning, såning, sprøjtning og høst klarer han selv. Høsten foregår med en Claas Lexion 405 med et 17 fods skærebord.

- Det er ikke den største mejetærsker, men den passer til mit brug, siger Jens Theilmann, der glæder sig over, at rapsen kom i jorden i mandags og blev sprøjtet første gang i tirsdags.

Læs også