Nybygget kostaldsanlæg rummer 600 jerseykøer

To gange 3.000 kvadratmeter kvægstalde er opført og 600 jerseykøer er flyttet ind.

- Vi startede med at bygge i august sidste år og blev færdige her i april, fortæller Søren Madsen, Salgsbjerggaard i Lundby på Sjælland.

Han fortæller desuden, at der ud over de to stalde også er blevet lavet en forlængelse af malkestalden, bygget siloanlæg på 1.800 kvadratmeter, lavet to gyllebeholdere - en på 500 kubikmeter, der gerne skal fange det værste sand, der ryger med ud fra sengebåsene, samt en egentlig lagertank på 5.000 kubikmeter. Derudover er der anlagt 2.500 kvadratmeter asfaltvej omkring hele staldsystemet.

- Opsamlingspladsen mellem malkestald og kostald var der i forvejen, og her står udsorteringsboksen, der sorterer i to grupper ved brug af øremærkerne, forklarer Søren Madsen.

En stald blev til to
Som miljøgodkendelsen er i dag, må der være 500 køer, men inden længe skulle det formelle med kommunen gerne være på plads, så der kan malkes 600 køer til næste sommer.

- Oprindeligt havde vi også søgt om tilladelse til at opføre én stor stald, men da en nabo nævnte, at det godt nok blev et stort byggeri, fik vi projektet ændret. Så blev der i stedet bygget to identiske stalde, med 300 køer i hver, og det har vi i hvert fald ikke fortrudt nu, siger Søren Madsen, som bruger systemet til at opdele køerne i unge og gamle.

- Staldene er bevidst lavet meget åbne. Der er kun gardiner på de to ydersider af staldene - altså ikke ind imod den fælles brede fodergang. Her giver staldene læ i forhold til hinanden, forklarer han og viser, hvordan han også har valgt dybe krybber, så foderet ikke ligger og bliver spredt, så det skal fejes ind igen.

Læs mere om nybyggeriet i Effektivt Landbrug onsdag den 17. august.

Læs også