Tegn kontrakt inden aflevering af korn på foderstoffen

Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse at aflevere korn på foderstoffen uden en forudgående kontrakt. Sidste år fik flere landmænd sig en rigtig grim overraskelse, og det kan gentage sig i år, hvis man ikke tager sine forholdsregler.

Sidste år fik nogle landmænd sig en ubehagelig overraskelse over de handelsvilkår, de måtte acceptere, hvis de skulle have eget oplagt korn udleveret eller ombyttet til foder nogle måneder efter høst. Alt sammen fordi de ikke på forhånd at havde lavet en aftale med foderstoffen.

Sådan en grim overraskelse kan man dog undgå i år, hvis man forinden har tegnet en kontrakt.

Ifølge flere rådgivere er handelsbetingelserne dårligere for oplagt korn, og man får den ringeste pris for genudlevering, og uden at have tegnet en kontrakt på forhånd er man dermed slet ikke herre over, hvad man i sidste ende får for kornet.

Hvis varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke foreligger en kontraktaftale inden en vis dato beregnes der typisk lagerleje, svind samt afgift for udlevering og måske endda indlevering af kornet.

7,50 kroner i afgift for udlevering
En rundtur i forskellige foderstofselskabers høstinformation viser en variation i den månedlige lagerleje fra 1,2 til 1,7 kroner pr. 100 kilo og et pålagt lagersvind på typisk 1 procent.

Afgifter for udlevering af eget oplagt korn er fundet i størrelsesordenen fra 1,5 til 7,5 kroner pr. 100 kilo, men især nogle af de største foderstoffirmaer skilter ikke med nogen faste takster, men skriver derimod, at man kommer til at betale for udgifterne forbundet med ind- og udlevering af de oplagte korn.

Sidste år blev der rapporteret om priser for udlevering af eget oplagt korn på helt op til 15 kroner pr. 100 kilo.

- Det kan jo tvinge én til at indgå en handel, man måske ellers ikke ville have indgået, udtalte svinebrugskonsulent Niels Peter Andersen, Centrovice, i august sidste år.

Tjek høstinfo grundigt
Det er forskelligt fra foderstoffirma til foderstoffirma, hvilken skæringsdato man har for, hvornår der løber lagerleje m.v. på, hvis man ikke har indgået en kontrakt, men datoerne er typisk 31. august, 15. september eller 30. september.

Det kan dermed være en rigtig god ide med et grundigt tjek af de foderstoffirmaernes individuelle betingelser, inden man afleverer korn på foderstoffen uden en forudgående kontrakt. Betingelserne fremgår typisk af foderstoffirmaernes aktuelle høstinformation, der som hovedregel findes på firmaernes internetadresser.

Læs også