Ventilation med køling og mindre lugt og ammoniak

Virksomheden ROTOR A/S, Varde, har udviklet sine egne systemer indenfor både mekanisk og naturlig ventilation til stalde. Det gælder også fjerkræstalde, hvor lugt og ammoniak reduceres ved hjælp af mælkesyrebakterier.

Lugt, ammoniak og køling. Tre af de udfordringer alle fjerkræproducenter står med i det daglige arbejde. Og samtidig tre områder som virksomheden ROTOR A/S, Varde, har udviklet egne løsninger på.

Blandt andet en fuld mekanisk løsning til lukkede stalde, hvor der i for eksempel stalde med burhøns arbejdes med ligetryksventilation, der ifølge salgsdirektør, Sigfred Nielsen betyder, at der kan skabes ens køling i hele stalden, der er afgørende i eksempelvis en stald med burhøns, hvor dyrene står tæt.

Indenfor naturlig ventilation findes en gardinløsning, hvor hønsene kan gå ud og hvor sektioner i stalden kan lukkes og åbnes.

Højtrykskøling med mælkesyrebakterier
Hos ROTOR A/S har man specialiseret sig i et unikt system til køling og temperaturstyring af fjerkræstalde. Det handler om højtrykskøling med mælkesyrebakterier

Virksomheden har udviklet et højtrykskølingssystem der kombineret med Biosa Air begrænser udledningen af ammoniak og lugt fra svine- og fjerkræstalde. Biosa Air er et biologisk lugtfjernermiddel, der er en GMO-fri blanding af mælkesyrebakterier, der kan omsætte organisk materiale.

Og det er et system der virker. I en undersøgelse foretaget af AgroTech A/S har man kunnet påvise 47 procent ammoniakreduktion i stalde.

Siegfred Nielsen tilføjer, at i de fjerkræstalde hvor systemet har kørt har det også vist sig at have en gavnlig effekt i forhold til blodmider og salmonella.

Læs også