Danish Crown sat til salg?

Sommerens overståede kredsmøder handlede overordnet om én ting – skal der sidde andre med ved bordet i Danish Crown?

Efter syv sommerkredsmøder rundt om i landet konstaterer bestyrelsesformand i Danish Crown, Niels Mikkelsen, at andelshaverne er dybt optagede af spørgsmålet om at udvikle selskabet.

Han påpeger, at der i disse år foregår en konsolidering, der går i retning af få, men meget store spillere på det europæiske kontinent. Det er bestyrelsen og direktionens klare opfattelse, at Danish Crown skal ende med at stå tilbage blandt de tre største fødevareproducenter i Europa.

Men udvikling koster penge – mange penge. Derfor står Danish Crown i dag med den meget klare udfordring at skaffe den rette mænge kapital til den rigtige pris.

Kapitalen kan i hovedtræk skaffes på tre måder:

• større egenkapital. Dvs., at det er andelshaverne, der skal lægge ud

• mere lånekapital, for eksempel et obligationslån

• salg af aktier. Dvs., at en procentdel af Danish Crown sælges til eksterne aktionærer.

Men ifølge Niels Mikkelsen er de to første muligheder ikke tilstrækkelige. Andelshaverne har ikke økonomiske kræfter nok efter en række svære år og senest en finanskrise til både at udvikle deres eget landbrug og samtidig stille nok egenkapital til rådighed for Danish Crowns fremtidige vækst.

Flere deltagere til sommerkredsmøderne stillede spørgsmålet, om ikke Danish Crown i en årrække kunne beholde den nuværende størrelse og i stedet bruge kræfterne på at konsolidere sig. På den måde kunne man undgå at afgive noget indflydelse i selskabet til eksterne aktionærer.

- Men heller ikke den løsning er efter min bedste overbevisning farbar, siger Niels Mikkelsen.

Formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, påpeger imidlertid, at "Vores fælles slagteri er et middel til at opnå gode priser for vores produkter og har kun som sådant en berettigelse."

- Det er ikke et fælles prestige- eller beskæftigelsesprojekt. Succesen skal kun måles på ejernes bundlinje, siger formanden, der desuden stiller spørgsmålstegn ved andelshavernes muligheder for kontrol af et selskab, som de kun ejer delvist.

Læs også