Bedre fødevareinformation på vej til forbrugerne

EU er klar med nye mærkningsregler. De nye mærkningsregler giver på en række punkter en forbedret forbrugerinformation og der er flere danske fingeraftryk.

Mange danske fødevarer er i dag næringsdeklareret, men det er ikke et krav. Med den nye mærkningsforordning bliver det obligatorisk og skal omfatte alle væsentlige næringsstoffer.

Det betyder, at indholdet af mættet fedt, sukker og salt altid skal deklareres. Næringsdeklarationen vil også fremover skulle deklareres med angivelse pr. 100 g/ml. GDA-mærkning bliver alene et frivilligt supplement til næringsdeklarationen. Fremover vil betegnelsen salt af hensyn til forbrugerforståeligheden blive anvendt i stedet for natrium.

På dansk initiativ sikrer de nye regler også en bedre advarselsmærkning på energidrikke og andre fødevarer, som er tilsat et højt indhold af koffein. Fremover vil denne type fødevarer skulle anvende advarselsmærkningen ”Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn, gravide og ammende”.

Med forordningen tages forhåbentlig de første skridt til en bedre håndtering af transfedt i EU. På blandt andet dansk foranledning skal Kommissionen senest tre år efter forordningens vedtagelse fremlægge en rapport med henblik på regulering af transfedt i EU. I Danmark har transfedt været reguleret med et forbud mod industrielt tilsat transfedt siden 2003, og Danmark arbejder for et tilsvarende forbud i EU.

De nye mærkningsregler betyder, at kød, kødprodukter og uforarbejdede fiskeriprodukter nu skal mærkes med en frysedato. Forbrugeren vil fremover kunne se, hvornår den frosne juleand er frosset.

Læs også