I jorden efter varme

Nordfynsk entreprenørsamarbejde satser på jordvarme.

Interessen for jordvarmeanlæg er stigende - ikke mindst i forbindelse med, at Energistyrelsens ordning »Skrotditoliefyr.dk« giver ejere af helårsboliger mulighed for at opnå tilskud på op til 20.000 kroner til at skrotte oliefyret og erstatte det med et mere miljøvenligt opvarmningssystem. Og her kan jordvarme opnå det maksimale tilskud.

To af dem, der mærker interessen, er de to nordfynske entreprenører og autoriserede kloakmestre, Søren Kildegaard, Moderup, og Preben Guldberg, Hemmerslev. De to, der driver hver sit firma med henholdsvis en og tre medarbejdere, arbejder sammen om en række opgaver, og de har for en måneds tid siden i fællesskab købt en speciel gravemaskine til nedlægning af slanger til jordvarmeanlæg.

Maskinen, en Vermeer S 800 TX kædegraver, er især velegnet til at arbejde i parcelhushaver og andre mindre arealer, hvor det kan være svært at komme til med en almindelig rendegraver. Maskinen graver en rende på 15-20 cm i bredden og ned til 120 cm i dybden. Slanger til jordvarme skal normalt ligge i ca. en meters dybde.

Færdigt arbejde
- Etablering af jordvarme til et almindeligt parcelhus kræver typisk nedlægning af 400 meter slange med en indbyrdes afstand på en meter - typisk et areal på 500 m², afhængigt af forholdene det enkelte sted og typen af anlæg, oplyser Søren Kildegaard og Preben Guldberg, som allerede har været ude på en del opgaver med kædegraveren.

- Vi graver renderne, nedlægger slanger, opsætter eventuelle fordelerbrønde, dækker renderne igen - og fører slangerne ind i huset, så alt er klar til, at smeden/vvs-montøren, som ofte står for salget af anlæggene, kan komme i gang med montering af varmepumpen og tilslutning af jordslangerne og centralvarmesystemet.

Udover jordvarmearbejde udfører de to nordfynske entreprenørvirksomheder også mange andre opgaver, blandt andet kloakarbejde, tv-inspektion og spuling af kloaker, flisearbejde m.m.

Det er nu!
De, der endnu ikke har besluttet sig for at for at skifte varmekilde, bør gøre det snarest muligt. For at komme i betragtning skal ansøgning om tilsagn om tilskud nemlig være Skrotditoliefyr.dk i hænde - manuelt eller elektronisk - senest på torsdag, den 30. juni. Når en ansøger har modtaget tilsagn om tilskud, er dette fortsat gyldigt i 12 måneder efter datoen på tilsagnet.

Ifølge Energistyrelsen må der, inden tilsagn om tilskud er givet, ikke være indgået bindende aftaler om arbejde eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende nogen del af de arbejder og leverancer m.v., der indgår i den tilskudsberettigede varmeinstallation.

Læs også