Minister afgør nationalpark

INDSIGELSER: Karen Ellemann (V) skal gennemgå 57 høringssvar - bl.a. om at få landbrugsjord ud af parken.

57 høringssvar - hvoraf nogle er deciderede indsigelser - omkring planerne for Nationalpark Skjern Å, vil i løbet af få dage ende på miljøminister Karen Ellemanns (V) bord. Blandt indsigelserne er omfanget af landbrugsjord indenfor parkens område.

- Svarene kan overordnet set inddeles i to grupper. Det handler om afgrænsningen af parken og om bestyrelsens sammensætning, fortæller projektleder Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen.

Fristen for at afgive høringssvar er udløbet, og de 57 svar skal nu gennem ministerens hænder:

- Svarene når snart ministerens bord. Det sker formentlig midt i juni, og derefter skal hun møde partierne, der står bag nationalparkloven, forklarer Jakob Harrekilde Jensen videre.

Planen går på, at den nye nationalpark skal indvies inden sommerferien, men det afhænger af de eventuelle ændringer, ministeren kommer med - om det i givet fald kræver en ny høring:

- Hvis der kommer væsentlige ændringer, skal planen ifølge loven gennem en ny høring, men det er ministeren selv, der afgør, om det er tale om væsentlige ændringer, fortsætter projektlederen.

Ifølge planen skal området indeholde omkring 8000 hektar landbrugsjord. Det er der gjord indsigelse mod bl.a. fra landmænd i Hoved-området, hvor 2300 hektar landbrugsjord skal være en del af Nationalpark Skjern Å. Et areal, flertallet af landmænd i området protesterer imod.

Læs også