Målemedhjælper – job med variation

Som tidligere ansat på Bent Lund Hansens landbrug vendte Bent Lund Hansen situationen, da han selv manglede hjælper i landinspektørfirma.

Efter landbruget – en serie om landmænd, som har fået anden beskæftigelse.

I køkkenet på gården i Kellerup ved Ringe bliver der på ugens fem arbejdsdage for den udearbejdende landmand, Bent Lund Hansen, smurt madpakke inden morgenturen går til Odense. Her har landinspektørfirmaet Hvenegaard og Jens Bo firmaadresse på Rugårdsvej, og det er nu arbejdsstedet for den forhenværende mælkeproducent.

Sådan var det ikke før 2004, hvor Bent Lund Hansen på alle ugens syv arbejdsdage kunne gå lige ind til frokosten i det hjemlige køkken. Bagefter kunne arbejdet med malkekøerne og markerne fortsætte den vante gang.

- Det var naturligvis en stor forandring, men en ændring i tilværelsen, jeg ikke har fortrudt, siger Bent Lund Hansen, som havde skabt muligheden, da mælkekvote samt køer var blevet afhændet, men landbruget bevaret som fritidslandbrug.

Uforudsigelig hverdag
Bent Lund Hansen fortæller, at der ved mødestart kl. 08.00 kan være en morgenintroduktion for dagens dont, men som regel foreligger der en planlagt indsats for dagen, selvom ændringer indtræffer løbende.

- I min ansættelse foreligger også aftale om, at der kan være mødested direkte på en opgave eller, at jeg kan foretage noget på vejen hjem, nævner Bent Lund Hansen til Landbrug FYN, som var mødt samtidigt, og skulle med til GPS-skelafsætning i Nr. Lyndelse.

I stedet gik turen til Villestofte, hvor arbejdet til husafsætning for placering af sokkelhøjde skulle udføres inden bygherrens godkendelse, og det foregik sammen med en landmålingstekniker. Efterfølgende var Bent Lund Hansen på opgave i Skibhuskvarteret i et område for byggemodning og vejplacering.

- Det giver mange uforudsigelige hverdage i arbejdet, og gør det bestemt ikke mindre spændende, fastslår Bent Lund Hansen og tilføjer, at indføringen i arbejdet er sket ved praktisk sidemandsoplæring.

Netværk skabte muligheden
En tidligere skoledreng, som havde hjulpet på kvægbedriften i Kellerup, var blevet uddannet som kort- og landmålingstekniker. Derefter ansat i det odenseanske firma i 2004, og han kontaktede Bent Lund Hansen, da der var en del ekstra arbejde.

- Han vidste, at jeg havde solgt besætningen, da han lige havde hjulpet mig, mens jeg var på rejse en måned til min brors landbrug i New Zealand, som kunne gøres nu køerne var væk, fortæller Bent Lund Hansen, der tog positivt imod henvendelsen.

- Allerede efter en måneds medhjælp blev jeg fastansat, så for mig var det netværket, der skabte den nye arbejdstilværelse, som har varet ved lige siden. Det er fristende at kalde det den omvendte verden, at medhjælperen skaffede sin tidligere arbejdsgiver et spændende job, bemærker Bent Lund Hansen.

Fra arbejdsgiveren lyder meldingen til skribenten på vej ud om morgenen, at de har to landmænd ansat, og det er altid godt med folk, der er vant til at have hænderne oppe af lommen, og med Bent Lund Hansen er det i flere opgaver til gavn med hans store plantekendskab.

- Det skulle heldigvis vise sig, at arbejdet til mig næsten kom af sig selv, da jeg havde fået solgt mælkekvote og besætning og havde bestemt mig for, at der skulle ske noget andet, siger Bent Lund Hansen, under besøget på gården i Kellerup ved Ringe.

Lige fra skoletiden og efter opvækst på forældrenes landbrug i Bellinge og senere i Sødinge havde han hele tiden haft lyst til at blive selvstændig landmand. Det skete også, men først efter flere år i praktik, herunder på Rynkebygård, soldatertid ved Hesteeskadronen under Gardehusarregimentet og det grønne bevis fra Dalum Landbrugsskole.

- Jeg havde også arbejde ved maskinstationer og entreprenører, men efter at have været husejer to år i Trunderup købte vi i 1979 landbruget her i Kellerup. Årstallet med høje renter siger, at det var en vanskelig tid at starte, men min kone havde udearbejde, og jeg blev landmand på fuld tid.

Hurtigt større besætning
Den medkøbte besætning blev hurtigt udskiftet og forøget til 40-45 gode køer. Endnu flere kom til med årene, og eksisterende staldforhold blev tilpasset med mulighed for tilkøb af mælkekvote, som blev benyttet.

- På et tidspunkt kommer overvejelsen om udvikling eller afvikling. Ikke mindst på grund af placeringen af landbruget. Mere jord og flere køer forekom ikke indlysende for renovering eller nybygning af stald, så det blev i stedet en nedslidningsstrategi, forklarer Bent Lund Hansen.

- Der havde ellers været rimelige gode resultater i landbruget i flere år, men jeg ville for min egen skyld ikke tage bedriftsudviklingen og stoppede i 2003 efter salg af kvote og køer, men ikke jorden.

Med ammekøer, hvor der i flokken stadig er en gammel malkeko, som ikke blev solgt, er der en god bevarelse af landbrugsinteressen. Med aftale hos arbejdsgiveren om mulig afspadsering og ferietilrettelæggelse tilpasset landbrugets sæsonarbejde kan Bent Lund Hansen kun være tilfreds med sin udearbejdende tilværelse.

Læs også