Norsk produkt fra Sverige til dansk landbrug

Biosaherb Landbrug er klar med effektive mikroorganismer i form af EU-godkendte hjælpemidler til danske landmænd.

»Gylle er penge. Penge lugter ikke«. »Gør jorden levende med gammel viden på en ny måde«. »Jeg vil lære landmændene at drive underjordisk landbrug med overjordisk succes«.

Udtalelser som disse vil nok virke provokerende på mange. Men dermed er deres ophavsmand, den 67-årige rådgiver og gårdejer fra Stågerup, Knud Dencker-Jensen, nået et godt skridt nærmere til sit mål, nemlig at åbne landmænds øjne for, at den måde, hvorpå man behandler sin jord, sine afgrøder og sine dyr, ikke altid er den optimale – og at man ofte kan opnå forbavsende resultater ved at handle mere i pagt med naturens præmisser.

Effektive mikroorganismer
Knud Dencker-Jensens job er metodeudvikling, og han har gennem de sidste 30 år rejst rundt i det meste af verden og ved foredrag og besøg hos landmænd forsøgt at finde ud af, hvorfor nogle ting – afgrøder, husdyr og meget andet – ikke fungerer. Og komme med forslag til løsning af problemerne.

Grundlaget for hans rådgivning og øvrige virksomhed har i alle årene været Effektive Mikroorganismer (EM) samt en forståelse for, hvordan jord kan forblive sund og produktiv. Inspireret af Rudolf Steiner’s kursus for landmænd om bæredygtigt landbrug på Godset Kobberwitz og af den japanske professor Dr. Higa, stifteren af Effektive Mikroorganismer (EM).

EM er grundlaget for produktet Biosaherb, der fås i forskellige formuleringer, alt efter opgavernes art. Biosaherb er overordnet baseret på en GMO-fri økologisk urteblanding, der har gennemgået en fermenteringsproces med en speciel blanding af stabiliserende mælkesyrebakterier, fotosyntesebakterier og gærsvampe. Anvendelsen af Biosaherb i landbruget har blandt andet som formål at styrke jordens vitalitet samt sundheden hos planter og dyr (og mennesker) gennem en korrekt nedbrydning og omsætning af organisk materiale.

Verdensomspændende
Biosa Norge, der producerer Biosaherb produkterne, er en godkendt HACCP/EU virksomhed, hvilket betyder, at alle virksomhedens produkter er godkendt i EU.

De senere år har Knud Dencker-Jensen arbejdet i en lignende virksomhed i Danmark, som han blandt andet var med til at opbygge. Siden 1.april i år er han involveret i at introducere Biosaherb til det danske landbrug. Produkterne markedsføres i Danmark, Sverige og flere andre lande af den svenske virksomhed Avelle Invest, der ejer varemærket Biosaherb, og hvis direktør, Robin Sebastian Bugge, for nylig har været i Danmark, hvor han sammen med Knud Dencker-Jensen besøgte en række potentielle brugere.

Robin Sebastian Bugge og hans firma, Avelle Invest, Sverige, er ejer og medejer af flere af Sveriges absolutte top-springheste og er under varemærket Biosaherb Horse importør og forhandler af foder og andre produkter til heste. Biosaherb fører i øvrigt et bredt udvalg af produkter til landbrug, miljø, dyr og mennesker – og findes i ca. 400 butikker verden over.

Mange muligheder
En ny dansk afdeling, Biosaherb Landbrug, der har Knud Dencker-Jensen tilknyttet som rådgiver, lægger ud med to produktlinier:

»Biosaherb Produktionsdyr« omfatter tilskudsfoder til køer, kalve, søer, slagtesvin samt kyllinge- og fasanopdræt. Det EU-godkendte foder indeholder mælkesyrebakterier, gærsvampe og plantedele og bevirker ifølge Knud Dencker-Jensen bedre foderudnyttelse, ydelse og tilvækst.

»Biosaherb Landbrug & Ensilage« anvendes blandt andet til gyllekompostering og lugtreduktion fra stalde og møddinger. Her peger Knud Dencker-Jensen på positive virkninger som bedre udbytte i planteproduktionen, giftfri kompostering af fluelarver og flueæg i gødningen, forebyggelse af snegleangreb samt – ikke uvæsentligt – glade naboer som følge af mindre lugt.

Læs også