EU kræver 4 milliarder kroner tilbage i støtte

EU-Kommissionen kræver 530 mio. euro tilbage fra medlemslande, der uretmæssigt har fået udbetalt landbrugsstøtte.

I alt 530 mio. euro i udbetalt landbrugsstøtte, svarende til knap 4 milliarder kroner, som medlemslandene uretmæssigt har afholdt, vil EU-Kommissionen nu kræve betalt tilbage.

Årsagen er, at landene ikke har overholdt EU-reglerne for udbetaling af landbrugsstøtte, eller kontrollen med støtteordningerne har været utilstrækkelig. Det er nemlig medlemslandene, der er ansvarlige for at betale og kontrollere udgifter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

Danmark slipper med at betale 1,3 millioner kroner tilbage, dels på grund af for dårlig administrativ kontrol og kontrolbesøg i forbindelse med udbetaling af støtte til frugtavlere i 2007/08, dels på grund af utilstrækkelig kontrol med tørret foder og frø hos foderstofselskaber tilbage i 2005-2008.

Overtrædelser
Den største synder er Grækenland, der må betale næsten to milliarder kroner tilbage på grund af manglende kontrol med arealstøtte, mangler i det geografiske informationssystem for oliven (GIS) og i udførelsen af kontroller på stedet, m.m.

Nummer to er Spanien, der skal tilbagebetale over 800 millioner kroner på grund af mangelfuld kontrol af udbytter, uberettigede udgifter til miljøvenlig håndtering af emballage og ikke-støtteberettigede udgifter vedrørende frugt og grøntsager

Tyskland i plus
Rumænien kommer med en tilbagebetaling på 562 millioner på tredjepladsen, fordi landet har svagheder i LPIS-GIS, hvad angår udførelsen af administrative krydskontroller, opgivelse af unøjagtige oplysninger til landbrugere og ineffektiv kontrol på stedet med hensyn til arealstøtte.

Tyskland får i øvrigt penge tilbage, mens Italien i år slipper med at skulle betale blot 15 millioner kroner.

Læs også