Debat uden dramatik

Debatten på Fyns Familielandbrugs generalforsamling fik et roligt forløb.

De fleste indlæg i debatten efter formand Ib W. Jensens beretning (refereret i sidste uges avis, red.) på Fyns Familielandbrugs nyligt afholdte generalforsamling handlede om planerne om en sydfynsk nationalpark, støtte eller ikke støtte til de politiske partier samt om Landbrug & Fødevarers igangværende omdømmekampagne.

Karl Jørgensen, Rydskov, konstaterede, at lodsejerne er imod den planlagte nationalpark, mens de, der ikke skal betale, går ind for planerne.

- Var det ikke bedre, spurgte han, at bruge alle de penge til skoler med mere. Der tales så meget om brugerbetaling. Lav en lov om brugerbetaling for dem, der vil have nationalparker!

- For at lave nationalparker mener jeg, at der skal være bred, lokal opbakning. For mig betyder det, at lodsejere bakker op, svarede Ib Jensen. Jeg forudser restriktioner. Så længe, vi ikke har reelt samme regler ude og inde i nationalparkerne, så hænger det ikke sammen.

Partistøtte?
- Familielandbruget siger nej til partistøtte, sagde Michael Jensen, Tåsinge. Men politik koster mange penge. Danske politikere er ikke korrupte, og partistøtte er en god måde til at opnå indflydelse. Vi skal vise, at vi også fra landbruget er med til at bakke op omkring politikerne. Jeg foreslår, at der skal være frit valg, om man vil give partistøtte.

- Det er ikke korruption at give partistøtte, medgav Ib Jensen. Men man begynder at åbne en dør, hvor det er pengene, der bestemmer. Det er et skråplan, hvor jeg er bange for demokratiet. Landbruget er efterhånden en af de organisationer, der ikke giver partistøtte. Men det er fint, at hver enkelt støtter dem, man gerne vil.

Løn for kulturpleje
Fyns Familielandbrugs næstformand, Dan Mortensen, Søndersø, mente ikke, at fremtiden er så sort endda. Han pegede på, at de lavere ejendomspriser er gode for de unge. De har lidt lettere ved at komme i gang. Omkring nationalparkerne opfordrede han Axelborg til at sørge for, at det bliver lige så godt at dyrke natur som noget andet. Og han betonede, at kulturpleje er et stykke regulært samfundsarbejde, der skal laves, og som landmændene bør have løn for.

Niels Vissing Jakobsen, Tommerup, konstaterede, at der er en kamp mellem to forskellige naturlandskabs-syn. Og han slog fast, at landmænd er fantastiske naturplejere – samtidig med at de skaber en produktion.

Reneste produktion
- Vi må sige til politikerne, at I kan få naturpleje, men I skal betale for det, hvis det er det, samfundet ønsker, sagde Ib W. Jensen.

Han glædede sig i øvrigt over den positive modtagelse, som Landbrug & Fødevarers omdømmekampagne »Den nye fortælling« har fået. Mange er overrasket over, at den er oplysende – og ikke en reklamekampagne.

- Men, understregede Ib Jensen, vi må også selv sørge for at blive bedre til at holde orden i eget hus. Det vil hjælpe os i omdømmet. I øvrigt bliver vi tit udråbt som nogle svin vedrørende planteværn. Sandheden er imidlertid, at ingen andre bruger så lidt som os. Vi har en ren produktion!

50-60 nye medlemmer
Dan Mortensen, Søndersø, blev genvalgt som næstformand. Til bestyrelsen nyvalgtes Mette Dickmann, Tåsinge. Hun afløser Arne Aksglæde, Hundstrup, som ikke ønskede genvalg. Gert Holmegård, Søndersø, blev genvalgt.

I øvrigt blev det på årsmødet oplyst, at Fyns Familielandbrug over de sidste tre-fire måneder har haft en tilgang af 50-60 nye medlemmer, plus yderligere en del forespørgsler om medlemskab. Det har blandt andet betydet ansættelse af fem nye medarbejdere i Svendborg i det seneste års tid, og meget tyder på ansættelse af yderligere en medarbejder inden sommerferien. Den gældfri forening har i 2010 haft et resultat før skat, der udviser et minimalt underskud på 884 kroner.

Læs også