Langeland lukker efter 99 år

Beslutning om foreningens nedlæggelse blev vedtaget på generalforsamlingen i Langelands Familielandbrug.

Det bliver ikke til et 100-års jubilæum for familielandbrugerne på Langeland. Således skulle generalforsamlingen forleden tage stilling til at nedlægge Langelands Familielandbrug.

- Året har budt på afgang af syv medlemmer, hvor to var aktive og fem passive. En aktiv har solgt og alderen må tillægges de passive. For mange andre medlemmer må det også erkendes, at alderen er i den høje ende, så det er ikke uden grund, at bestyrelsen foreslår foreningens nedlæggelse ved denne generalforsamling, sagde formanden for Langelands Familielandbrug, Asger Kristensen, Kædeby, og konstaterede, at medlemstallet havde holdt sig stabilt på 93 medlemmer, hvoraf de 72 er aktive landbrugere.

En anden begrundelse lød også på, at medlemmerne gennem de seneste år havde haft fornøjelse af en årlig udflugt, hvor kassebeholdningen - efter beslutning helt tilbage i 1998 - havde bidraget, men efter den kommende udflugt vil der ikke være meget tilbage til flere af sådanne medlemsaktiviteter.

Massivt flertal
Ved afstemningen om nedlæggelse skulle der være to tredjedels flertal for bestyrelsens forslag for vedtagelse, men det voldte ingen problemer.

Stemmetællerne kunne konstatere, at der var 22 afgivne stemmer. 18 medlemmer stemte ja, en stemte nej og tre var blanke.

Om end med en vis vemod kunne Asger Kristensen derfor konstatere, at der nu var en ekstraordinær generalforsamling tilbage før endeligt ophør, og den ville følge senere efter udflugten i juni til Vestjylland.

- Så kan vi med sikkerhed vurdere restbeholdningen, men meget mere end til småkager vil der nok ikke være, mente han og oplyste, at medlemmerne efter opløsningen forventes at overgå direkte til Fyns Familielandbrug.

Som den enlige kommentator til beslutningen benyttede Lisbeth Skov, Ristinge, lejligheden til at takke for mange gode år. Ikke mindst havebrugsarrangementerne, der havde givet lejlighed til at have mange minder med sig.

Nutidens besværligheder
- Fordums tider har landbrugsmæssigt ikke altid været nemme, og nutidens besværligheder er bestemt anderledes, men ikke lige opløftende for landbrugserhvervet, sagde formanden i sin faglige beretning.

- På de mange faglige og organisatoriske møder, jeg med stor glæde har haft lejlighed til at deltage i, bliver det vanskeligere at følge med, når afstanden til det aktive, fremtidige landbrug bliver for stor, erkendte Asger Kristensen.

Han fandt det beskæmmende, at landbrugere kan komme i vanskeligheder, eventuelt tvinges fra erhvervet, på grund af pengeinstitutters fejlslagne finansielle ejendomsspekulationer, som på ingen måde angik landbruget.

- Nationalparkdebatten kører også på fuldt tryk. Der drøftes tvivl om, hvordan regler skal tolkes. Personligt er jeg skeptisk, da sporene skræmmer. Et er lov, men bekendtgørelse noget andet. Efter deltagelse i samråd med Nationalparkstyrelsen må jeg sige, at var jeg ikke skeptisk før, så var jeg det i alt fald bagefter, fastslog de langelandske familiebrugeres formand, Asger Kristensen.

Læs også