Bedre effektivitet og lettere hverdag i ny øko-stald

ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION: Med byggeriet af en ny, moderne stald til økologiske grise håber Niels Løgtholt Poulsen, Dronninglund, at hverdagen bliver nemmere, og at grisene trives bedre.

I 2008 lagde Niels Løgtholt Poulsen ejendommen Løgtholt i Dronninglund om til økologi. I 2003 havde han indledt et generationsskifte med sin far, og produktionen havde udviklet sig fra konventionelle grise til først Antonius-grise, derefter Frilands-grise og nu til økologiske grise, der leveres til Friland.

Senest er der bygget ny slagtesvinestald efter FRATS-princippet (Fravænning Til Slagt) til 520 slagtesvin eller 1040 smågrise ad gangen. Byggeriet er udført i totalentreprise af byggefirmaet Svend Aage Christiansen, Østervrå.

Produktionen er udvidet fra 1500 slagtesvin om året til nu 3000. Der er 140 søer på bedriften.

- Effektiviteten i de eksisterende stalde var for dårlig. Der var et for højt frafald, og det skyldtes problemer med klimaet i stalden, fortæller Niels Løgtholt Poulsen, der regner med, at han skal ned på omkring én til to procent døde i den nye stald.

Fire-klima-stald
For der er virkelig tænkt på klimaet i den nye stald.  

Svinerådgiver Josva Møller Jensen, LandboNord, der har været konsulent på byggeriet, kalder systemet for et fire-klima-system.

Inderst i stierne er der en hule med varme i gulvet, der kommer fra et gyllekølingsanlæg. I sommerhalvåret varmes hele ejendommen også op af varmepumpen, men om vinteren må der suppleres med brændefyret. I hulerne er der strøet med halm, og det holder på varmen, så den ikke forsvinder op i det fri.

- Der kan nemt holdes 25 grader i hulerne, fortæller Josva Møller Jensen.

Derefter er der den del af stien, som stadig er overdækket, hvor grisene kan opholde sig i to forskellige klimazoner, og sidst er der udearealet, som ikke er overdækket.

Derudover er vinduerne styret af en vejrstation fra TurboVent, og der er etableret vindstopper-vægge mellem stierne.

- Et godt klima er afgørende for grisenes tilvækst, siger Josva Møller Jensen.

Restriktiv fodring
Niels Løgtholt Poulsen håber også at forbedre grisenes effektivitet med det nye fodringssystem.

Det består af automatiske foderbeholdere, der kan udfodre tre forskellige tørfoderblandinger gennem en fodervæg fra Sdr. Vissing Staldinventar A/S.

Foderet fordeles via et rør øverst på væggen via en flex-snegl, der drejer sig en halv omgang, når den er fyldt, og fordeler dermed foderet ud i hele krybbens længde på én gang.

Den restriktive fodring vil give en højere kødprocent og dermed en bedre afregning på slagteriet.

Arbejdsbesparende
Grisene fodres også med ensilage, og den arbejdsopgave er nu meget lettere. Stierne i stalden er bygget op i to rækker overfor hinanden, og der er en gang i midten.

Her kan Niels Løgtholt Poulsen nu køre med sin fuldfoderblander og fodre grisene. Før foregik det med håndkraft.

Han har også fået et hjælpemiddel til at strø i hulerne med. Det er en hængebane over hver sti-række, hvorfra han kan strø halm i hulerne.

En stald i Mercedes-klassen
Der er ikke sparet på noget i den nye stald, der også er bygget i røde mursten, så den matcher ejendommens eksisterende bygninger.

Stalden har kostet mere end tre gange så meget pr. stiplads som en konventionel stald, men de økologiske grise skal også have tre gange så meget plads som de konventionelle. Derudover får Niels Løgtholt Poulsen på nuværende tidspunkt tre gange så meget for grisene på slagteriet.

- Det er en Mercedes-stald, men man kan ikke få det hele til det halve, og en høj effektivitet er det vigtigste, siger han.

Han holdt Åben Stald i anledningen af det nye byggeri få dage før, det blev taget i brug, og pølserne, der blev serveret til de over 100 besøgende, der kom fra hele Jylland og sågar også Sverige, var selvfølgelig økologiske.

Læs også