Nej til interne stridigheder – ja til fælles indflydelse

En sejr for sagligheden. Sådan beskriver formand for Jysk Landbrug, Bjarne Larsen, situationen efter det ekstraordinære delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, hvor man besluttede at stå sammen om den politiske linje med at søge politisk indflydelse via dialogen. 200 var mødt op til generalforsamlingen i Billund.

De økonomiske vilkår er en prøvelse, og den barske virkelighed er, at i dag er landbrug noget man afvikler og ikke udvikler. Samtidig er planen for Grøn Vækst en skuffelse, der vil skade erhvervet yderligere.

Ordene er formand for Jysk Landbrug, Bjarne Larsens, og faldt i forbindelse med foreningens generalforsamling i Billund.

Og selv om situationen er alvorlig for landbruget, så mener Bjarne Larsen, at det er vigtigere at stå sammen og tale med en stemme for at få politisk indflydelse.

- Jeg taler om den prøvelse vores sammenhold og vores organisation har været udsat for. De seneste måneder har svirret med kritik og aggressive angreb fra egne rækker fra egne rækker på ledelsen i Landbrug & Fødevarer. Der er blevet talt åbent om en mulig splittelse, sagde Bjarne Larsen, der til gengæld ikke lagde skjul på, at han mener enigheden efter det ekstraordinære delegeretmøde i Herning, er en fordel for alle parter, selv om det ikke bliver let at komme videre.

- Der vil også i fremtiden skulle indgås kompromisser, og der vil komme konflikter, fordi der ind imellem vil være medlemmer, der er glade for en afgørelse, som andre medlemmer har problemer med, konstaterede Bjarne Larsen, der i øvrigt blev genvalgt som formand for Jysk Landbrug på generalforsamlingen.

I Jysk Landbrug nævnte han som eksempel på en succesrig dialog med politikere, en række lukkede møder man er i gang med parti, for parti, hvor en række politikere fra partiet Venstre med fødevareminister Henrik Høegh i spidsen, allerede har været til en, hvad Bjarne Larsen betegnede, som en fordomsfri, konstruktiv dialog i et lukket forum uden pressen.

Både politikere og presse vil til gengæld være inviteret, når Jysk Landbrug op til høringsfristen for vandplanerne den 6. april vil holde en pressekonference, hvor man vil fremlægge og gennemgå det fælles høringssvar, der arbejdes på i øjeblikket.

Økonomien stadig presset
Bjarne Larsen kunne i forbindelse med sin beretning fremlægge tal for økonomien i landbruget, hvor han kunne konstatere, at der efter syv magre år er tegn på små lys for enden af tunnelen, om end det stadig kniber med indtjeningen på bedrifterne.

Og det står, ifølge Bjarne Larsen, i skærende kontrast til den massive indtjening landbruget og fødevareindustrien betyder for den danske eksport, hvor sektoren bidrager med over 60 mia. om året. Helt præcist 61,5 mia. kroner i 2010 – eller syv mia. kroner mere end året før.

Samtidig påpegede han at Grøn Vækst, ny husdyrlov og miljøsagsbehandlingen ikke hjælper på den situation – tvært imod betyder det ekstra omkostninger for landbruget.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelse og brugergrupper. I bestyrelsen gav det genvalg af formanden samt Bjarne Larsen, mens Lars Mathiasen og Søren Søndergaard blev nyvalgte medlemmer i stedet for Henrik Pihl Jessen og Tage Schmidt, der ikke ønskede genvalg.

I brugergrupperne var der valg indenfor planter, kvæg, svin og deltid. Hos plantegruppen gav det valg til Lars Mathiasen og suppleant Claus Witting. Hos kvæggruppen blev Kurt Johansen valgt med Klaus Schellerup som suppleant. Hos svin blev Hans Chr. Gæmelke valgt med Michael Reisenhus som suppleant. Hos deltidsgruppen blev der ikke valgt nogen mens Hans Peter Nielsen blev valgt indenfor økologi.

Læs også