Farvel efter 18 år som formand

Odsherred Landboforenings formand, Torben Klestrup Hansen, sagde på dette års generalforsamling farvel til bestyrelsen og medlemmerne og rettede samtidig en kritik mod politikerne.

Et fuldt forsamlingshus i Vig dannede rammen for formand Torben Klestrup Hansens farvel som bestyrelsesformand for Odsherred Landboforening. I 18 år har Torben Klestrup Hansen stået i spidsen for den lokale landboforening, og det har været en periode præget af mange gode oplevelser.

Særligt samværet med de øvrige medlemmer har været et positivt element i formandskabet.

- Hver gang jeg er kørt hjem fra et møde i foreningen, har det været med en god fornemmelse. Arbejdet med jer har altid været inspirerende og motiverende, fortalte Torben Klestrup Hansen de mange fremmødte.

Stolt over landbruget
Den afgående formand lagde i sin beretning særlig vægt på de menneskelige værdier og understregede flere gange, at det er vigtigt at være glad for sit arbejde som landmand. Han opfordrede de forsamlede til at huske at være stolte over deres erhverv.

- Landbruget beskæftiger 175.000 mennesker og gør en forskel i udkantsdanmark. Jeg har haft med landbruget i Odsherred at gøre siden 1982, og vi har aldrig været involveret i såkaldte kedelige affærer. Og det kan vi være stolte over, sagde formanden.

Men oven i de mange roser og positive udmeldinger til kollegerne i landboforeningen udstak den afgående formand også en utvetydig kritik af landets politikere.

- Det er skræmmende, så lidt politikerne ved om, hvad der foregår i landbruget. Jeg føler ærlig talt, at de ikke har den ringeste anelse om det.

Grøn Vækst tester landbruget
Med årsberetningen for 2010 kunne Torben Klestrup Hansen se tilbage på et år, hvor vejrguderne ikke så nådigt på landmanden. Et kort forår blev til en meget våd sommer og ditto efterår med en efterfølgende usædvanlig hård og lang vinter. Alligevel kunne Torben Klestrup Hansen konstatere, at de fleste landmænd klarede udfordringen med et udmærket resultat.

Anderledes stod det til med regeringens Grøn Vækst-plan, som han mente var en stor udfordring for landbruget.

- Hele Grøn Vækst-pakken har sat landbrugets tålmodighed på prøve. Men beslutningen om at udskyde kvælstofreduktionens sidste fase frem til 2027 er blevet hilst velkomment af landbruget. I den forbindelse vil jeg indskyde, at vores miljøminister, Karen Ellemann, har reageret stærkt og konsekvent. Jeg deler ikke den opfattelse, at hun har handlet svagt eller forkert.

Tror på projektet
Torben Klestrup Hansen knyttede til sidst en kommentar til Landbrug & Fødevarers kampagne »Den nye fortælling«. Et projekt han tror på og støtter op om.

- Jeg tror, dette tiltag kan være med til at give en bedre indsigt i vores professionelle erhverv. Politisk vil denne kampagne sikkert få en stor effekt, hvilket også er nødvendigt. For alt for mange ved for lidt om landbruget. Landmænd har i bund og grund en stor interesse i en mangfoldig natur. Og mange landmænd har gennem årene taget vare på den natur, der er omkring dem. Både med levende hegn, moser, skove og remiser. Vi gør en forskel for Danmark, og den historie skal frem, fortæller Torben Klestrup Hansen.

Landbruget vil klare sig
Formanden mente yderligere, at når danske slagtesvin senest i år 2012 skal gå frit i staldene, vil deres forhold være blandt de bedste i verden. Selvom de kun skal leve i tre måneder, bliver det til en lang luksusrejse sammenlignet med de forhold, grise eksisterer under i eksempelvis Kina. Og det gør produktet endnu mere interessant at sælge.

Det er en afgående formand der, til trods for de mange udfordringer landbruget står overfor, er positiv og fortrøstningsfuld.

Ud af de omkring 40.000 bedrifter, der findes i Danmark, er det reelt kun 2.000-3.000 gårde, som virkelig er i alvorlig økonomiske krise. Vores fremtidige opgave er at få priserne hjem på vores fødevarer, og samtidig må vi konstatere, at globalisering og klimaændringer påvirker landbrugserhvervet. Den udfordring tror jeg fremtidens landbrug sagtens kan klare, sluttede den afgående formand Torben Klestrup Hansen.

Ved avisens deadline var der endnu ikke blevet valgt ny formand for Odsherreds Landboforening.

Læs også