Hold altid øje med gyllen

UHELD: Indsatsleder opfordrer landmændene til påpasselighed, når der arbejdes med gylle - og vær ærlige, når der sker et uheld.

Gylle hører ikke hjemme i vandløb eller åer. Den vil hurtigt kunne slå alt liv i vandet ihjel, og udslip af gylle er med til at ødelægge landbrugets image, så der er flere grunde til at være påpasselig, når det gælder gylle:

- Når der arbejdes med gylle og eventuelt pumpes mellem tanke, så gælder det om hele tiden at holde øje med, hvad der sker. Man kan ikke bare lade gyllepumpen køre og selv gå væk.

Det fastslår beredskabsinspektør ved Haderslev Kommune, Nils Quitzau Hansen, overfor Landbrug Syd.

Han kører som indsatsleder i en del af Haderslev Kommune, og her kommer han - for - ofte i »kontakt« med gyllen. Så er indsatslederen den første fra beredskabet, der sendes af sted.

Nils Quitzau Hansen er ikke i tvivl om, at mange af udslippene kan undgås, hvis der tages de nødvendige forholdsregler i landbruget - hvis alle er opmærksomme. Men som han samtidig erkender:

- Der kan altid ske uheld.

Skaden skal stoppes
Netop Nils Quitzau Hansen blev tilkaldt som indsatsleder, da der 25. januar skete et stort gylleudslip nord for Haderslev, hvor alt liv i et vandløb blev slået ihjel af gyllen. Det udslip blev ikke tacklet rigtigt:

- Det går galt helt fra starten. Jeg blev alene kaldt ud for at se på situationen, og først derefter kan jeg iværksætte noget. Det tager alt for lang tid. Når uheldet er ude, skal der straks reageres og ringes 112. Så kaldes vi ud, og jeg kan med det samme iværksætte noget, der skal stoppe udslippet, påpeger indsatslederen.

Her kom Nils Quitzau ud og kunne hurtigt se, at gyllen på ingen måde var stoppet af folkene på stedet. Der var lavet jordvolde, men det stoppede ikke gyllen.

- Det er vigtigt, at man er ærlig, når man melder om et udslip. Fortæller, hvordan situationen ser ud, så vi med det samme kan få fat på noget materiel. I udslippet her kunne jeg med det samme have kaldt pumpemateriel fra Beredskabsstyrelsen. Nu gik der mange minutter, og det gik ud over dyrelivet, beklager Nils Quitzau.

Samlet opfordrer han derfor til større påpasselighed ved arbejdet med gylle, der kan slå dyrelivet ihjel, og sker uheldet, skal der kaldes 112 og give en nøjagtig - og ærlig - beskrivelse af udslippet.

Læs også