Husdyrloven er en realitet

Det er ganske enkelt en livsvigtig ordning, som politikerne har vedtaget, lyder det fra svineformand Lindhart B. Nielsen.

Husdyrloven blev vedtaget i går. Det betyder ifølge Landbrug & Fødevarer, at den vigtige anmeldeordning formodentlig kan tages i brug i praksis fra 15. marts.

For svinebranchen får det den betydning, at producenterne kan blive helt klar til 2013 med løsgående, drægtige søer.

- Det er ganske enkelt en livsvigtig ordning, som politikerne har vedtaget. Vi kan nu slippe vores drægtige søer løse og dermed efterleve nye velfærdskrav uden langvarige miljøgodkendelsesprocessor, siger Lindhart B. Nielsen, formand Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Ikke egne vurderinger
Anmeldeordningen er en del af husdyrloven, som bl.a. rummer krav om reduktion af ammoniakudslip og tidspunkt for påbegyndelse af et byggeri, der er godkendt.

- Resten af husdyrloven er nogle af betingelserne for Grøn Vækst. Men jeg hæfter mig ved, at en række punkter er blevet præciseret, så der ikke længere er plads til egne vurderinger ude i de enkelte kommuner.

Samtidig er det også blevet lettere for den enkelte svineproducent at gennemskue, hvilke krav der skal opfyldes, siger Lindhart B. Nielsen.

Udover kravene til ammoniakudslip er præciseret, så er det nu også klart, at en miljøgodkendelse stadig gælder, hvis et byggeri er påbegyndt inden to år, pointeres det fra Landbrug & Fødevarer. Det skal altså ikke stå fuldstændig færdigt inden de to år, efter godkendelsen er givet.

Debat om fulde stalde
Husdyrloven har også medført en debat om fulde stalde, hvor der i dag gives tilladelser til antal dyreenheder i stedet for en tilladelse til en bestemt mængde ammoniak, kvælstof og fosfor i den samlede husdyrgødning samt lugt.

- I dag producerer vi de grise, vi må ud fra antal dyreenheder. Men eftersom vores grise hele tiden sviner mindre, rammer vi et loft for, hvor mange vi kan producere, og må lade vores stalde stå tomme i op til 10 procent af tiden. Derfor har vi længe arbejdet for en anmeldeordning, så en svineproducent med en eksisterende godkendelse vil kunne øge produktionen af slagtesvin inden for den oprindelige godkendelsesramme, siger Lindhart B. Nielsen.

Han tilføjer, at nu hvor de sidste knaster er ryddet af vejen med vedtagelse af husdyrloven, forventer branchen, at problematikken om fulde stalde i slagtesvineholdet finder en politisk løsning.

- Det vil selvfølgelig være til gavn for svineproducenten, men også følgeerhvervene og dermed det øvrige samfund vil tjene penge på det, lyder vurderingen fra svineformanden.

Læs også