Landbruget frygter ikke EU-sag

Landbrug & Fødevarer vil fortsat arbejde for at påpege de udfordringer, der fortsat ligger i vandplanerne, forsikrer Niels Jørgen Pedersen.

Hos Landbrug & Fødevarer frygter man ikke, at Danmark snart får en EU-sag på halsen på grund af miljøministerens udmeldinger om at udsætte miljømålene. Det fortæller den fungerende formand på primærsiden, Niels Jørgen Pedersen.

- Hvis en EU-sag rammer Danmark, så vil den også ramme de lande, vi konkurrerer og sammenligner os med. De må stå i samme situation, som os, da de gør det på samme måde, som vi nu kommer til at gøre tingene på i Danmark, siger Niels Jørgen Pedersen.

Vigtigt at lytte til analysearbejdet
Han ser udmeldingen fra Karen Ellemann som et positivt skridt på vejen, og han glæder sig over, at hun lytter til det analysearbejde, som blev sat i gang i forbindelse med Grøn Vækst 2.0.

Udover analysearbejdet vedrørende konkurrencevilkårene, som ministeren netop har draget sine konklusioner ud fra, så blev der i forbindelse med Grøn Vækst 2.0 også sat gang i andre analyser, blandt andet af ålegræs og af virkemidler til at opnå kvælstofreduktionerne, som vil blive fremlagt ved en senere lejlighed.

- Det er positivt, at ministeren lytter til analysearbejdet, og bruger det. Det her er et skridt i den helt rigtige retning, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han glæder sig over, at det ser ud til, at man får nogle mere intelligente løsninger, som eksempelvis biogas, på bordet, som ikke vil skade landbrugets produktion.

- Men at finde de intelligente løsninger, som både gavner miljøet og økonomien, det er noget, som tager tid, og det er meget vigtigt, at vi får den her tid, siger Niels Jørgen Pedersen.

Vil være der endnu
Han fortæller også, at bare fordi landbruget har fået udsættelsen af de sidste 10.000 ton kvælstof til 2027, så det da heller ikke lykkedes regeringen at lukke munden på landbruget, når det kommer til vandplanerne.

Fra Landbrug & Fødevarer vil man fortsat gøre meget for at påpege de udfordringer, der fortsat ligger i dem, forsikrer Niels Jørgen Pedersen.

- Ting som ålegræsset og de juridiske aspekter er der eksempelvis stadig tilbage. Der er masser af udfordringer endnu, og det er også noget, som vi vil tage op på vores delegeretmøde 2. marts, hvor formiddagen bliver brugt på at sætte fokus på en række faglige ting, siger Niels Jørgen Pedersen.

 

Læs også