Garagemøde med ministeren

Fødevareminister Henrik Høegh var blandt Grøn Vækst skeptikere, men trods alt venner, da han forleden med kort varsel besøgte en gruppe fynske landmænd i Centrovice-formand Niels Rasmussens garage. Ved mødet deltog desuden fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen.

Med kun to dages varsel lykkedes det forleden Centrovice-formand  Niels Rasmussen at arrangere et møde med fødevareminister Henrik Høegh og fødevareordfører Erling Bonnesen hjemme på gården ved Kværndrup.

- Der er så mange påtrængende problemer lige nu, især for svineproducenterne, hvor jeg frygter et reelt kollaps, lød Niels Rasmussens begrundelse for mødet, hvortil han havde indbudt en gruppe på 30-40 fremtrædende Centrovice-medlemmer og enkelte andre.

- Det er vigtigt, at jeres modstand mod dele af Grøn Vækst planerne ikke overskygger det hele. Jeg vil godt advare mod, at I forskrækker långivere og kreditorer mere end der er grund til, søgte Henrik Høegh at berolige forsamlingen i garagen.  

Vigtig fase
Mens høringsfasen nu er i gang manede fødevareminister til besindighed og forklarede om processen i ministerierne.

- Vi arbejder i flere forskellige grupper med de enkelte elementer og tager naturligvis hensyn til de ting, vi har fået ind i forhøringen om vandplanerne. Jeg har også sagt, at jeg ikke står inde for at bruge ålegræsværktøjet på det nuværende grundlag og overvejer gerne, at man for eksempel fagligt overvejer at opsætte måleinstrumenter i vandløbene, der kan gøre det bedre.

 
- Også efterafgrøder bliver der vurderet på lige nu – landscentret foreslår for eksempel tidlig sået hvede. Nu skal vi bruge tiden på at få konsensus på de spørgsmål hos sagkundskaben. Det eneste, vi hele tiden skal huske er, at metoderne skal kunne beskrives og altså også kontrolleres, slog fødevareministeren fast.

Ros til Henrik Høegh
Selv om der var kritik af nogle af elementerne i Grøn Vækst og forvaltning af miljøgodkendelserne, var der også rosende ord til både fødevareministeren og den fynske fødevareordfører Erling Bonnesen.

- Vi har den bedste fødevareminister, jeg kan huske, vi har haft, og når det gælder det kommende valg, vil jeg bestemt ikke anbefale alternativet til den nuværende regering, lød det fra Niels Rasmussen.

- Husk nu, I har Erling Bonnesen her på Fyn, anbefalede Henrik Høegh.

Erling Bonnesen fik mere end gode ord med i tasken hjem fra mødet. Han fik også noteret navnene på nogle grelle sager om husdyrgodkendelser, der hænger, fordi sagerne trods tidligere godkendelser nu bliver genoptaget.

- Jeg har allerede påpeget problemet i udvalget, svarede Erling Bonnesen, der lovede at følge sagerne helt til dørs.

 

Læs også