Fin fynsk frøavl

AVLERMØDER: Frøafgrøderne gav gode udbytter på både Fyn og Langeland. Og fremover kan avlerne til DLF-Trifolium se frem til bedre afregningspriser, fremgik det ved de to lokale avlermøder.

Efter en høst, hvor frømarkerne var blevet godt bestøvet i en juni måned uden nedbør, og græsfrøet lige nåede at komme i hus, inden regnvejret for alvor satte ind i august, kunne DLF-Trifoliums avlere ved de to traditionelle avlermøder på henholdsvis Humble Kro og Hotel Nyborg Strand over julemenuerne glæde sig over både gode udbytter - og priser, der går den rigtige vej efter et par trange år for frøavlen.

Begge de to traditionelt store fynske afgrøder, rødsvingel og alm. rajgræs, lå udbyttemæssigt næsten ti procent over 2009-høsten, og som det fremgår af udbytteoversigten, var der næsten fremgang i alle frøarter.

- Hvis vi forholder årets avl med de seneste fem års udbytter og sammenligner alle regioner i Vestdanmark, så blev Fyn og Langeland med henholdsvis indeks 113 og 110 kun overgået af Randers-området, som på grund af deres store rajgræsarealer kom op på indeks 120 i år, fortalte avlschef Erling Christoffersen til de mange fremmødte frøavlere.

Høj kornpris fordel for dansk frøavl
Men set i lyset af et generelt mindre forbrug af frø som en udløber af finanskrisen, der har bevirket reducering af frøarealet, og samtidig de stigende kornpriser, har frøavlen og dermed det økonomiske udbytte i frømarkerne været under pres.

- Imidlertid, understregede Erling Christoffersen, har det egentlig vist sig, at en højere hvedepris har været til fordel for de dygtige danske frøavlere. Den bevirker nemlig, at mange andre lande, som ikke har samme frøavlstraditioner som Danmark, i stedet vælger hvede, og dermed falder produktionen. Der giver øget efterspørgsel, og frøpriserne stiger.

Derfor lød opfordringen fra avlschefen om fastholde og øge frøarealerne.

Læg rajgræs ud
Til høst 2010 og 2011 har der været lagt et betydelig mindre frøareal ud. Men allerede fra høst 2012, som nu skal etableres i dækafgrøder eller som renbestand for nogle arter vedkommende, vil der blive plads til udvidelser.

- Der er ikke ret meget alm. rajgræs tilbage på lagrene, og alt tyder på, at forbruget igen vil stige, blandt andet gennem stor aktuel efterspørgsel fra Tyskland til omlægning af græsmarker. Derfor bliver der behov for mere rajgræs allerede her til foråret i vårbyg eller som renbestand til august, påpegede Erling Christoffersen.

Også indenfor rødsvingel forventes et større forbrug, og det samme gælder strandsvingel, hvor prisen dog i de seneste par år har været lav som følge af stor USA-import til EU.

- Derfor gælder det om at holde ved som frøavlere. De stigende kornpriser er vores chance herhjemme, og vi er klar til at tegne kontrakter, lød det fra DLF-Trifoliums avlschef.

Han oplyste, at den danske frøhøst i år lå på godt 55.000 tons, mens den kommende høst i forhold til de udlagte arealer vil være 63.000 tons. Målet for 2012 er en dansk frøproduktion på omkring 75.000 tons.

Rapsspirer
Udover høsten, afsætningsmuligheder og fagligt nyt om græsfrø blev der naturligt nok også talt om raps og rapsafregning ved DLF-Trifoliums avlermøder, efter problemerne med spiringen af rapsfrø i den meget nedbør og varme i slutningen af juli og begyndelsen af august.

Af de omkring 65.000 tons, som DLF-Trifolium har fået indleveret, kommer de 10.000 tons fra fynske avlere.

- Problematikken har ikke været så markant på Fyn som visse andre egne, men spiret raps har givet store problemer. Og endnu ved vi ikke, hvordan kvaliteten er af den lagrede raps, når den på et tidspunkt skal af sted til oliemøllen, sagde Erling Christoffersen, da han på mødet på Humble Kro skulle svare på en række spørgsmål af rapssituationen.

- Det er første gang i over 20 år, at rapsen er spiret, og måske får det indflydelse på arealet. Mens der har været dyrket 160-170.000 ha med raps herhjemme hvert år siden 2007, så forventes der i 2011 at skulle høstes omkring 145.000 ha. Men det skyldes primært, at flere arealer på grund af det dårlige vejr i august blev sået for sent eller slet ikke sået, påpegede avlschefen og tilføjede, at det ikke skyldes afregningspriserne. Aktuelt ligger rapsprisen nemlig på 327 kroner pr. 100 kg.

Læs også