Inspiration til sortsvalg i majs, græs og vårbyg

AFGRØDER: Der blev sat fokus på anbefalinger af sortsvalg indenfor især majs og græs, da Næsbjerg Foderstofforening og Vejrup Andels Grovvareforening havde inviteret til majsmøde i Helle Hallerne. Det skete i samtidig i lyset af, at Næsbjerg Foderstofforening har fremlangt et rekordregnskab.

Hvilke sorter har vist gode resultater, og hvilke bør der med fordel satses på til den kommende sæson?. – Sortsvalget indenfor majs og græs er i fuld gang, og var det også, da Næsbjerg Foderstofforening og Vejrup Andels Grovvareforening holdt majsmøde i Helle Hallerne i Årre.

Her gennemgik Jacob Hansen, Nordic Seed, de majssorter, der i 2010 har vist gode resultater, og som han ville anbefale til den kommende sæson. Her fremhævede han blandt andet Ormeau blandt de meget tidlige sorter sammen med gamle kendinge som Adept, Treasure og Kaspian. Blandt de tidlige sorter er der Saludo og Atrium, mens Nitro og Formula blev fremhævet blandt de sildige sorter. Sorterne er kun et udpluk af de mange sorter der er i programmet, og som med fordel ville kunne vælges.

Jacob Hansen  rundede også kort vårbyggen, hvor han fremhævede et par nyere sorter – blandt andet Katy, der er en foderbyg, der aflyser den mere kendte Simba. Og ikke mindst  maltbyggen Tamtam, der udmærker sig ved at være en god foderbyg, også.

Smag og sødme i græsset
Indenfor græssorterne var det produktchef Betty Schmidt, Hunsballe Frø, der var inviteret til at komme med sit bud på græsfrø og blandinger til den kommende sæson.

Foruden at stille skarpt på den rigtige græsblanding kom hun også omkring den megen fokus på høj selvforsyningsgrad, som mange landmænd har tilstræbt, og som der kan være flere fordele i – ikke mindst mindre følsomhed overfor prisudsving på verdensmarkedet.

Blandt de nye sorter fremhævede Betty Schmidt Arsenal, der har vist sig at have høj fordøjelighed og et indhold på 1,17 kg ts/FE.

Blandt de afprøvede sorter fremhævede hun AberDart, der er en sukkerholdig græssort, der med sin unikke sukkerprofil sikrer øget foderoptagelse og høj fordøjelighed. En sort der fra i år indgår i flere af blandingerne.

Rekordår for Næsbjerg
14.000 tons afgrøder, en omsætning på 91 mio. kroner og et resultat før skal på 1,1 mio. kroner. Næsbjerg Foderstofforening kan se tilbage på et rekordår, og tilskriver det især større mængde afgrøder.

- Vi har modtaget cirka 14.000 tone afgrøder. Det er væsentligt mere end tidligere, hvilket har betydet, at vi har måttet alliere os med kolleger i branchen, samt med landmænd i området omkring opbevaring af afgrøder, oplyser forretningsfører Finn Hansen.

Han tilføjer at man i Næsbjerg Foderstofforening fremadrettet arbejder på at udvide lagerkapaciteten med et projekt omkring et lager med kapacitet til 8.000 tons med tilhørende tørringsfaciliteter.

Læs også