Hold nemt styr på drænene

GPS: Ny teknologi til mobiltelefonen gør det nemt at holde styr på drænene i marken. Og der er mange muligheder for enkel registrering af specifikke forhold i marken

Nu er det slut med at lede efter sine dræn og grave og grave, når de skal renses eller repareres. Software-virksomheden Kloi.dk har udviklet et program, der via GPS kan udpege, hvor drænene ligger.

Det kræver blot en nyere mobiltelefon, der har indbygget GPS, og softwareprogrammet.

- Systemet fungerer på den måde, at man registrerer drænledninger, sammenkoblinger, brønde med mere, enten når man etablerer eller vedligeholder dem, fortæller udvikler Nikolaj Møller Nielsen.

Så lægger systemet et punkt ind på et kort over ejendommen, og via GPS’en i telefonen kan landmanden finde tilbage til stedet, næste gang der skal renses eller repareres.

Dataene registreres samtidig på en hjemmeside, så man til enhver tid kan gå ind og se et kort over, hvor drænene ligger.

Kloi.dk udvikler software til professionelt GPS- og kortlægningsudstyr, og systemet bruges allerede i dag af kommuner, Forsvaret, Skov- og Naturstyrelsen, landmålere med flere.

Efter Kloi.dk fik en henvendelse fra en landmand angående registrering af dræn, er der lavet en version til brug i landbruget. Lige nu samarbejdes der med Videncentret for Landbrug i Skejby om at udvikle en version, der kan arbejde sammen med systemet MarkOnline.

Gem oplysningerne
Når man registrerer sit dræn, sin brønd eller sammenkobling, er der også mulighed for at gemme oplysninger omkring stedet. Man kan for eksempel tage et billede, så man kun huske, hvordan eksempelvis en sammenkobling så ud, eller man kan tilføje drænrørenes størrelse og type, eller andre ting man skal huske på.

På hjemmesiden kan man gå ind og læse de bemærkninger, man har lavet, og se de billeder, der er lagt ind.

Nikolaj Møller Nielsen, der oprindeligt er uddannet landinspektør, har allerede solgt systemet til landbruget. Her er der meldinger om, at systemet også kan bruges til at registrere våde pletter i marken, flyvehavre eller bjørneklo.

- Det er hurtigt og nemt at komme i gang. Alle kan finde ud af at bruge det, og man har jo allerede mobiltelefonen, siger Nikolaj Møller Nielsen.

Software-delen koster 10.000, og skal de ansatte på bedriften også have programmet på deres telefoner, så koster det 750 kroner efterfølgende pr. mobiltelefon. Det skal ses i forhold til professionelt landmålerudstyr, der nemt kan koste 100.000 kroner.

Nikolaj Møller Nielsen har selv brugt programmet, da han renoverede kloakkerne på sin landejendom i Vebbestrup ved Hobro. Nu ved han nøjagtig, hvor de ligger.

Mange anvendelsesmuligheder
Nikolaj Møller Nielsen, der driver virksomheden Kloi.dk sammen med en samarbejdspartner i Odense på Fyn, ser flere muligheder i systemet, og han får flere henvendelser fra landbruget.

Blandt andet er der forespørgsel på et system, der kan kortlægge skel på en ejendom i Rumænien, og han ser perspektiver i at for eksempel landmanden og maskinstationen kan bruge systemet til at kortlægge informationer om de opgaver, der skal udføres.

Læs også