Gigantisk bøde til juletræsdyrkerne

Højesteret skærpede i går dommen over juletræsdyrkerne for overtrædelse af konkurrenceloven.

Der var rigtig skidt nyt for Dansk Juletræsdyrkerforening i går, da der endelig blev sat punktum i foreningens konkurrencesag i Højesteret.

Højesteret forhøjede nemlig bøden fra landsretten fra 400.000 kr. til 500.000 kr. under henvisning til, at opfordringen fra foreningen til medlemmerne i dets nyhedsbrev om brug af mindstepriser i perioden december 2002 til august 2006 måtte anses for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Derudover blev den personlige bøde til direktør Kaj Østergaard hævet fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Det var anklagemyndighederne, der havde anket dommene fra først byretten og siden Østre Landsret, da man ikke var tilfreds med bødestørrelserne her. Ifølge anklagemyndighedens overbevisning skulle bøden være på mindst 500.000 kr., hvilket den altså nu også er.

At bøden blev skærpet begrunder dommerne i Højesteret med, at opfordringen om mindstepriser i foreningens nyhedsbrev stod på i en periode på 3-4 år. At bøden så ikke blev større end 500.000 - der er mulighed for at give bøder på mellem 400.000 kr. til 15 mio. kr. i den sager, der vurderes til at være en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven - begrunder man med, at medlemmerne i Dansk Juletræsdyrkerforening har en relativ beskeden omsætning og en begrænset markedsandel.

Helt ude af proportioner
Hos Dansk Juletræsdyrkerforening bliver gårsdagens højesteretsdom mødt med stor opstandelse. Foreningens formand, juletræsproducent Martin Petersen, kalder den for helt ude af proportioner. Foreningen har tidligere brugt som argument, at man ikke har gjort noget anderledes end for eksempel landboforeninger har gjort i årevis, når de rådgiver om priser.

- I forhold til foreningens meget beskedne størrelse er bøden enorm. Relativt ville det svare til, at Mærsk-koncernen i en tilsvarende sag blev pålagt en bøde på et tocifret antal milliarder, lyder det fra Martin Petersen.

Han fortæller, at sådan en bøde naturligvis er helt utænkelig både herhjemme og i EU.

- Derfor er bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening gnistrende uretfærdig, siger han.

Uforståeligt sagsforløb
Hele sagsforløbet mener man i juletræsdyrkerforeningen også er uforståeligt. Konkurrenceloven bør laves om. Man mener nemlig ikke, at det kan være rigtigt, at man kan få så store bøder, når man ingen indflydelse har på prisdannelsen på markedet, og når man desuden er en »lillebitte« forening, der blot har skrevet i sit nyhedsbrev, at man forventer prisen vil stige.

- Det kan ikke været lovgivernes mening. Meget tyder på, at loven må laves om eller at Konkurrencestyrelsen og domstolene må besinde sig, lyder det fra foreningen.

Dansk Juletræsdyrkerforening slipper dog for at betale sagens omkostninger. Dem betaler statskassen, da sagen af Højesteret bliver vurderet til at have principiel karakter.

Læs også