Landbrugsrestancer stiger

Nykredit har flere restancer og overtager flere ejendomme inden for landbruget, viser ny halvårsrapport.

Restancerne stiger, og det samme gør antallet af overtagne ejendomme.

Det viser tal fra Nykredits halvårsregnskab, der blev offentliggjort i går.

Ved martsterminen udgjorde 75-dages restancerne på realkreditudlån 1,63 i procent af de samlede forfaldne ydelser. Det er en stigning på 0,35 procentpoint i forhold til december-terminen, hvor tallet var 1,28.

Restancer på udlån for landbrug udgjorde 0,77 procent ved marts-terminen mod 0,66 procent ved decemberterminen.

Ifølge halvårsregnskabet har Nykredit overtaget 58 ejendomme siden årets begyndelse og solgt 37 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 63 ved udgangen af 1. halvår 2010 mod 42 primo året.

Høj pantdækning
Ud af Nykredits samlede nedskrivning på 3,8 mia. kr. i første halvår kan 196 mio. kr. henføres til landbrugssektoren. Det svarer til fem procent. Heraf kan 112 mio. kr. relateres til selve realkreditvirksomheden i Nykredit.

I halvårsregnskabet gør Nykredit opmærksom på, at koncernens udlån til landbrug er karakteriseret ved en høj pantdækning.

- Den gennemsnitlige LTV (loan-to-value) udgør 49 pct. ved det aktuelle prisniveau for landbrugsejendomme, hedder det i halvårsregnskabet.

I sidste uge offentliggjorde realkreditinstituttet DLR sin halvårsrapport.

Her fremgår det, at DLR’s nettoudlån, der var på 2,3 mia. kr. i første halvår 2010, lå 57 procent lavere end i tilsvarende periode i 2009.

Fald
- Der er tale om et markant, men også forventet fald i nettoudlånet til landbrugsejendomme, mens der er konstateret en stigning i nettoudlånet til private boligudlejningsejendomme og kontor- og forretningsejendomme, fremgår det af DLR’s halvårsrapport.

Nettoudlånet var fordelt med 24 pct. til jordbrugsejendomme og 76 pct. til byerhvervsejendomme, herunder andelsboliger.

DLRs samlede udlån opgjort til dagsværdi steg fra 130,6 mia. kr. ultimo 2009 til 133,7 mia. kr. pr. 30. juni 2010.

Læs også