Måbjerg Bioenergy er endelig på vej

Det første officielle spadestik til Måbjerg Bioenergy blev taget af fødevareministeren i går. Ideen blev fostret i 2001. Hele fire år er gået med bureaukratisk bøvl.

I november 2001 fostrede pelsdyravler Kent Troldtoft en ide om Måbjerg Bioenergy. Et renseanlæg for landbrugets husdyrgødning, der samtidig skal producere energi. Landmand Martin Merrild var med på ideen. De var og er begge engageret i landbrugets organisationer og i besiddelse af en god portion vestjysk stædighed. Det samme gjaldt en stor gruppe landmænd, der har bakket ideen op siden starten og fra 2012, når værket står færdigt, skal producere gyllen til værket.

I går var der fest i Holstebro. Fødevareminister Henrik Høegh tog sammen med den nuværende formand for værket Arne Lægaard, borgmester i Holstebro (S), det første officielle spadestik, der skal gøre ideen fra 2001 til virkelighed.

Endnu mangler en lovgivningsmæssig knast. Efter landmændenes mening skal den afgassede gylle kunne sidestilles fuldstændig med handelsgødning.

Ligestilling
- Den afgassede gylle skal være en handelsvare, der kan omsættes på lige fod med handelsgødning, understreger formanden for Måbjerg Bioenegys Leverandørforening Kristian Gade. Men selvom man kan fuldgøde med den afgassede gylle, og den er fuldstændig deklareret, er det ikke muligt i dag.

Fødevareminister Henrik Høegh understregede i sin tale, at regeringen har arbejdet med mange knaster i pionerprojektet. Faktisk har leverandørforeningens direktør Alan Lunde, der har været med i arbejdet fra starten regnet ud, at hele fire år sammenlangt er gået med administrativt og lovgivningsmæssigt bøvl. Og den sidste knast mangler altså stadig, selvom det er to år siden man tog hul på den.

Fødevareminister Henrik Høegh understreger overfor Effektivt Landbrug, at man er ved at se på en standard godkendelse, så arealer der skal have husdyrgødning fra et biogasanlæg ikke skal igennem den helt store VVM ansøgning men blot screenes.

- Det skal ikke være en forsinkende faktor, understregede ministeren i Måbjerg.

Men både den nuværende formand Kristian Gade og den første formand Martin Merrild beklager, at de to gødningsformer, der jo begge er fuldt deklarerede ikke kan blive sidestillet.

- Hvis det ikke kan handles frit, er værket og dermed landmanden jo ikke sikker på, at de kan komme af med gyllen, siger Kristian Gade.

Læs også