L&F: Kig på virkemidlerne i stedet

Fosforudledningen falder stadig. Der er derfor ikke behov for en ny kortlægning, men snarere nye virkemidler, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer er altid parat til at diskutere, om miljøreguleringen kan gribes an på en ny og bedre måde, understreger direktør for Miljø & Energi Niels Peter Nørring i en kommentar til Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at kortlægge fosforudledningen.

Både i forhold til miljøpåvirkningen og i forhold til landbrugets produktionsvilkår er det oplagt at se på, hvordan vi kan indrette reguleringen mest hensigtsmæssigt, hvis der er faglige grunde, der taler for det.

- Derfor presser vi også vedvarende på for at sikre en miljøregulering, der tager udgangspunkt i de lokale forhold og indrettes med målrettede tiltag, der har dokumenteret effekt, siger Niels Peter Nørring.

Han peger derfor på, at der er behov for den rigtige palet af virkemidler, hvis man vil sikre en effektiv indsats. Og det er ikke tilfældet i dag.

Ikke behov for gentagelse
Niels Peter Nørring opfordrer derfor til, at man vender fokus fra ny kortlægning til flere virkemidler. For udledningen af fosfor er faktisk et af de få områder, hvor man allerede har en kortlægning.

- Lige netop med hensyn til fosforoverskuddet, så er der allerede foretaget en kortlægning af arealerne i forbindelse med vandmiljøplan III, og det er spørgsmålet, om der er et presserende behov for at gentage den øvelse, siger Niels Peter Nørring og understreger, at der ikke hersker tvivl om, at landbruget når målene på fosfor fra vandmiljøplanerne, og at udledningen af fosfor hele tiden falder.

Læs også