Nedvisnet vinterraps med lav vandprocent

Der blev sendt to maskiner i marken i går hos Lars Smidth på St. Flinterup. Han er tilfreds med udbyttet på 4,0-4,5 ton pr. hektar fra en af de lettere vestsjællandske jordtyper.

Vinterrapsen hos Lars Smidth på St. Flinterup ved St. Fuglede blev nedvisnet for 19 dage siden. Trods bygevejret de senere dage kunne han tærske afgrøden med 11,7 procent vandindhold i det første læs, og 10 procent senere på eftermiddagen.

- Vi er lidt pressede af blandt andet rugen, der også er ved at være klar, så i dag er jeg glad for at vi nedvisnede afgrøden, og kan komme i gang med at høste. Man er jo ikke glad, når man kører ud i den kraftige afgrøde med sprøjten, men i dag er jeg glad for at jeg gjorde det.

Lars Smidth vurderer, at udbyttet på den relativt lette vestsjællandske jord vil havne på 4,0 til 4,5 ton pr. hektar.

- Sidste år havde vi vinterraps på en bedre jordtype og her kom vi helt op på 5,8 ton. Men det vil jeg ikke sammenligne med, for det var et helt exceptionelt år, siger han.

Nabohjælp
Lars Smidth høster selv med en 25 fods Fendt 8350 AL med powerflow skærebord, men havde i går indkaldt forstærkning.

- Vi har fået Frihedslund Læregård til at hjælpe til med deres Claas Lexion mejetærsker, fortæller han.

St. Flinterups vinterraps af sorten Vision fra DLF-Trifolium er, i modsætning til sidste år, sået med et traditionelt såsæt og en udsædsmængde på 1,5 til 2,0 kilo.

- Der var så meget træk på grubbesåningen, at jeg blev nødt til at bruge det almindelige udstyr. Men det er tydeligt, at stænglerne bliver meget kraftigere ved grubbesåning, siger han.

Lars Smidth dyrker selv egne 300 hektar og indgår dertil i et maskinfællesskab med yderligere 300 hektar.

Læs også