Danmarks Naturfredningsforening svarer igen

Bæredygtigt Landbrug lever ikke op til deres navn, mener direktøren i Danmarks Naturfredningsforening.

I et debatindlæg svarer Danmarks Naturfredningsforening nu igen på den kritik, som den seneste tid er haglet ned over foreningen fra Bæredygtigt Landbrug og dens direktør Vagn Lundsteen.

Bæredygtigt Landbrug mener, at Danmarks Naturfredningsforening kun tænker på at kritisere landbruget for på den måde at tiltrække flere medlemmer, og at miljøet slet ikke har taget skade af landbruget i den grad som naturfredningsforeningen ellers ofte har påstået.

Eksempelvis mener Bæredygtigt landbrug, at kvælstof ikke er skyld i algeopblomstring og iltsvind, men det i stedet skyldes fosfor fra søer.

Men Bæredygtigt Landbrug er galt på den, mener Danmarks Naturfredningsforenings direktør René la Cour Sell.

 - Vagn Lundsteen påstår, at kvælstof ikke er skyld i algeopblomstring og iltsvind, og begrunder dette med, at landbruget har halveret forbruget af kvælstof i kunstgødning, uden at det har medført mere klart vand. Det er direkte usandt. Der er konstateret en mærkbar forbedring siden de store iltsvind i 1980'erne. Det er bare ikke godt nok. Landbruget udleder fortsat alt for mange næringsstoffer, lyder det således fra René la Cour Sell.

Han mener, at Bæredygtigt Landbrug burde tage sit navn alvorligt og bidrage konstruktivt til en bæredygtig udvikling i stedet for alene at tale for det landbrug, som betyder en fortsat forarmelse af den biologiske mangfoldighed, og som hårdnakket fastholder sin ret til at forurene på nutidens og fremtidens bekostning og uden at betale for det. Og som i sagens tjeneste griber til fejlagtige påstande.

Læs også