Mælkepriserne er blevet lidt bedre

AFREGNING: Mælkeprisen er nu igen så høj, at mange mælkebønder kan få bedriften til at give overskud, og det giver ny tro på fremtiden, efter at det i 2009 kun var muligt at få sorte tal på bundlinjen, hvis stalde og maskiner var betalt.

De nuværende priser kan gøre det muligt for de dygtigste at investere i udviklingen af deres bedrift. De andre kan omvendt få større mulighed for at sælge og forlade landbruget. Det vil dog hjælpe på dynamikken, at bankerne også vil hjælpe de dygtigste landmænd endnu mere, siger projektmanager Søren Greve Olesen fra Sønderjysk Landboforening.

Mælkeprisen er nu på vej tilbage på sporet. I øjeblikket får landmændene, hvad der svarer til gennemsnittet for de seneste 10 år.

En af hovedforklaringerne på de stigende mælkepriser er, at den amerikanske dollar i det seneste halve år er steget markant, og det betyder, at mælkeproducenterne p.t. får mere for deres mælk end de budgetter, som konsulenterne på Sønderjysk Landboforening udarbejdede i efteråret og vinteren.

Et naturligt spørgsmål er, hvor længe det nuværende prisniveau holder, men det tør Søren Greve Olesen ikke svare helt kontant på.

Mælkeproducenterne trænger efter et elendigt 2009 til et par gode år, men det er altid klogt for mælkebønderne at huske, at der igen vil komme dårligere tider, siger Søren Greve Olesen.

Læs også