Frøavlerne på Egeløkke

Frøavlerne på Fyn og Langeland har afsluttet deres runde med fire markvandringer fordelt over det fynske land. Sidste træf var på Nordlangeland i frømarkerne på Egeløkke og Dageløkkegård.

Her så deltagerne på hundegræs, rødsvingel og ærter med udlæg af engrapgræs.

Ekstraordinært var der også lejlighed til at se en af landets sjældne marker med roefrø. Fem danske avlere, heraf to på Langeland, har et lille areal af de knap 100 ha, som Maribo Seeds avler i Danmark, men til brug i Nordafrika, hvor det stadig er det gammeldags roefrø, der dyrkes og luges.

Konsulent for DLF-Trifolium, Vera Jacobsen, glædede sig på egne og landmændenes vegne over de fine afgrøder. I år er der imidlertid ikke så mange ha med frø som tidligere, og markedssituationen er forsat ikke den bedste.

- Fra firmaets salgskanaler forstår jeg, at det generelt ikke ser lyst ud, men trods alt lidt optimisme for rødsvingel med en lille prisstigning. Lagrene mindskes, så der bliver grundlag for mere udlæg, vurderede Vera Jacobsen.

En lille hundegræsmark blev besigtiget - med basisfrø af den gammelkendte sort, Amba. Man så også en havremark, hvor der utraditionelt var placeret udsæd af engrapgræs. Udlægget stod flot, men høsterfaringerne skal vise resten at vækstvilkårene. Vera Jacobsen fastslog, at den sikre måde var primært udlæg i ærter og sekundært i vinterhvede, som de fleste foretrak.

Læs også