Høj dødelighed blandt pattegrise er ikke i strid med loven

Justitsminister Lars Barfoed (K) finder den høje pattegrisdødelighed i Danmark problematisk, men det er ikke i strid med gældende lovgivning, fortæller han.

For nylig kom det frem, at op mod hver fjerde smågris dør, inden den er fire uger gammel. Og det tal skal ned.

Det slog både justitsminister Lars Barfoed (K) og fødevareminister Henrik Høegh (V) fast, da de i går deltog i et åbent samråd i Folketingets fødevareudvalg om emnet.

Justitsministeren kunne dog til udvalget fortælle udvalget, at selvom han anser dødeligheden for at være for høj, så bryder svineproducenterne med den høje dødelighed efter hans vurdering ingen gældende lovgivning, når det kommer til dyrevelfærd.

De love, som flere medlemmer i fødevareudvalget, blandt andet Marlene Harpsøe (DF), mener, at svineproducenterne bryder med et højt dødelighedstal blandt smågrisene, er paragraf 1 i Dyreværnsloven, som hedder, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Problematisk
Derudover gælder der en paragraf i »Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr«, hvor det er bestemt, at der ikke må anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe.

- En høj pattegrisdødelighed er ikke i sig selv i strid med gældende lovgivning. Hertil kræver det, at pattegrise dør af, at de er behandlet uforsvarligt eller ikke er beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men eller væsentligt ulempe. Når det så er sagt, så vil jeg godt sige, at jeg ligesom fødevareministeren finder det problematisk, at vi ser den stigning i dødeligheden i svineproduktionen, sagde Lars Barfoed.

To undersøgelser i gang
Justitsministeren fortalte, at han nu har nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af en henvendelse fra Dyreværnsrådet og det Dyreetiske Råd, der bedst muligt kan sikre, at avlen i den danske svineproduktion finder sted på en måde, der er etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig.

- Og en central problemstilling, som arbejdsgruppen skal behandle, er, hvordan man bedst muligt sikrer en effektiv håndhævelse af reglerne om avl, sagde Lars Barfoed.

Dette arbejde bliver suppleret af en undersøgelse, som Henrik Høegh har sat i gang i Fødevarestyrelsen. En undersøgelse der skal afklare årsagerne til den høje dødelighed og komme med forslag til, hvad der kan forbedre situationen.

- Det er ikke acceptabelt, at dødeligheden indtil fravænning er på cirka 24 procent. Det er simpelthen for højt. Jeg har fået fortalt, at undersøgelsen er færdig i 2010. Herefter vil jeg tage stilling til, hvad der skal gøres for at få nedbragt dødeligheden, sagde Henrik Høegh

.

Kritisk udvalg
Hos medlemmerne af fødevareudvalget blev ministrenes svar ilde modtaget. Bjarne Laustsen (S) efterlyste en klar målsætning for, hvor langt dødeligheden skal ned, før den er acceptabel. Selv mener han, at målet må være, at søerne ikke får flere grise, end de selv kan klare.

Christian H. Hansen fra Fokus mente de to ministre med deres arbejdsgrupper og undersøgelse forsøger at lægge låg på sagen.

Marlene Harpsøe (DF) krævede handling og ny lovgivning allerede med det samme, da hun mener området allerede er ordentlig belyst og dokumenteret.

På grund af grisene, der dør i staldene nu, vil hun ikke vente til slutningen af 2010.

Læs også