Græsensilering i pinsen på Ærø

FØRSTE SLÆT: Mælkeproducent Bent Nissen ved Marstal benyttede helligdagene til at bjærge årets første slæt, inden regnen og det koldere vejr igen vendte tilbage.

Normalvis starter ensileringen af årets første slæt græs midt i maj, og i sidste års tørre og varme forår gik græssæsonen på Fyn allerede i gang i slutningen af april. Men med det kolde og våde forår har det i år ladet vente på sig.

Et af de første steder i landet, hvor der blev snittet græs, var på Solgården i Ronæs ved Marstal. Det skete pinsedag (den 23. maj, red.).

- Vi havde egentligt planlagt at snitte græsset 2. pinsedag, men turde ikke vente længere, da vejrudsigten igen stod på regn, fortalte mælkeproducent Bent Nissen til Landbrug FYN, mens han sammen med hans søn, en nabo og folkene fra Anders Jørgensen & Sønners maskinstation lod de medbragte madpakker gå ud for pinsefrokosten i folkestuen i gårdens kostald i en pause i ensileringsarbejdet.

Normalvis er græssæsonen altid tidlig på Ærø på grund af de omgivende vand og dermed mildere klima.

Fyldte godt
I forhold til de seneste år gik starten på Solgården cirka en uges tid senere. Til gengæld var Bent Nissen godt tilfreds med græssets fylde på ensilagepladsen bag gårdens kostald, som huser 220 malkekøer - halvdelen SDM og halvdelen jersey.

Han vurderer, at første slæt nok giver 5.000 foderenheder pr. ha, hvor det efter sidste års tørre og varme forår gav 4-4.500 FE - dog med flere treårs marker.

- Kvaliteten ser i hvert fald rigtig fin ud, lød det fra den ærøske mælkeproducent, mens han fik en snak med sin mangeårige samarbejdspartner, maskinstationsejer Anders Jørgensen.

Efter en uge med kulde og 50 millimeter var de mange marker omkring Marstal, som udgør græsarealet på Solgården, om fredagen blevet skårlagt af gårdens egen maskine og med hjælp fra maskinstationens skårlægger.

Efter sammenrivningen lørdag sidst på dagen startede New Holland FX 40 finsnitteren sammen med en frakørselsvogn og gummiged fra Anders Jørgensen & Sønner - og Solgårdens egne tre vogne så med ensileringen pinsedag klokken halv ti om formiddagen, efter pinsesolen netop var brudt gennem morgendisen på øen.

3,5 FE græs
Mængden af græs er baseret på, at fuldfoderet til de 220 køer hele året skal indeholde 3,5 FE græs. Derudover fodres med majsensilage fra Solgårdens 70 ha med majs, sammen med korn, raps og solsikker som proteinkilder. Endelig tildeles køerne kraftfoder ved staldens fire DeLaval malkerobotter fra 2005.

Udover gårdens i alt 210 hektar i omdrift er der 70 ha med vedvarende græs - heraf en del på lavbundsarealer. Herfra bjærges hvert år hø til kvierne, som går på en naboejendom.

Bent Nissen, der igen i år håber at kunne nå fem slæt græs trods den lidt senere start på sæsonen, har ingen dyr ude på græs.

 

Siden 1960 har Anders Jørgensen fra sin lille ejendom i Nevre udenfor Ærøskøbing drevet maskinstation for de lokale landmænd på øen. Men det har den driftige maskinstationsmand, som nu er blevet 73 år, langt fra nøjedes med. Ingen opgave har han sagt nej til, og derfor har han altid haft nok at lave til sine folk, og aldrig haft behov for at fyre folk.

Således tager hans virksomhed, Anders Jørgensen & Sønner, sig blandt andet også af al renovationskørslen på øen, sortering af papir og flasker til genbrug, produktion af koldpresset rapsolie, entreprenørarbejde og etablering af minirenseanlæg, fragt af korn og foderstoffer, og såmænd også af øens autohjælp med to kranbiler - eller med maskinstationens gummigeder eller traktorer om nødvendigt.

Vognparken er på ikke mindre end ti lastbiler, og senest havde Anders Jørgensen den ære at blive tildelt Færdselssikkerhedsprisen 2010 fra Dansk Transport og Logistik for sin undervisning i færdselslære for de ærøske skolebørn.

Generationsskifte
I alt er der 12 ansatte på virksomheden, heriblandt tre af hans i alt fire sønner samt en datter og en svigersøn. De er nu på vej ind i et generationsskifte, som Anders Jørgensen håber kan blive en realitet henover sommeren.

På landbrugsområdet har 27-årige Kim Jørgensen allerede taget over, idet han i det daglige har stået for planlægningen, efter han er vendt hjem fra fastlandet, hvor han har arbejdet på to større landbrugsmaskinstationer.

Da Landbrug FYN i pinsen overværede græsensileringen på Solgården i Ronæs kunne Kim Jørgensen fortælle, at maskinstationen dagen forinden var startet med bjærgningen af 7-8 hektar lucerne, og han regner med, at New Holland finsnitteren i sæsonen i alt skal over 350 hektar græs.

Foruden ensilering tager Anders Jørgensen & Sønner sig også af alt andet landbrugsarbejde. I sidste sæson blev der blandt andet indkøbt ny en 30 fods New Holland, efter maskinstationens hidtidige maskine udbrændte.

Læs også