- De Radikale afvikler dansk smågriseproduktion

Radikal tøven over for et lovforslag om en anmeldeordning kan koste eksport og arbejdspladser, advarer landbo-formand.

Et lovforslag om en smidigere miljøsagsbehandling af dyrevelfærdsbetingede ændringer af stalde mødes med De Radikales tøven, hvilket truer både eksportindtægter og landbrugsrelaterede arbejdspladser i udkantsområderne, mener formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Asger Christensen.

Senest 1. januar 2013 skal stalde til drægtige søer leve op til EU nye dyrevelfærdskrav, men en opgørelse fra Danske Svineproducenter viser, at kun godt halvdelen af staldene til de drægtige søer i dag lever op til de nye regler.

- Finanskrisen kombineret med en langsommelig og omkostningsfuld procedure for miljøgodkendelser af husdyrbrug har medført, at mange smågriseproducenter nu er fanget i en alvorlig klemme. De var ellers stillet en ny såkaldt anmeldeordning i udsigt, som med virkning fra 1. august 2010 skulle lette sagsbehandlingen af blandt andet dyrevelfærdsmæssige forbedringer af staldanlæg. Men De Radikales tøven betyder, at de nødvendige lovændringer nu er udskudt, konstaterer Asger Christensen.

Højt spil
Gårdejer Niels Blem Sørensen er et eksempel på en smågriseproducent, som i værste fald må lukke sin smågriseproduktion i 2013 på grund af den politiske nølen. På hans ejendom Stenbrogård nordvest for Kolding produceres årligt 14.500 smågrise fra de 500 søer.

- De Radikale spiller højt spil med min og erhvervets fremtid og dermed de mange arbejdspladser i tilknytning hertil. Det burde ellers være en oplagt sag politisk at give landbruget de nødvendige muligheder for at sikre bedre dyrevelfærd, siger han i en pressemeddelelse fra Kolding Herreds Landbrugsforening med overskriften »De Radikale afvikler dansk smågriseproduktion«.

Vil forhandle
De Radikales miljøordfører Johs. Poulsen har for nylig sagt til Børsen, at han har givet direkte tilsagn til miljøministeren om, at De Radikale ville bakke op om det oprindelige lovforslag, som indfører anmeldeordningen.

- Men for det første vil regeringen slække yderligere på miljøkravene end det forslag, som var i høring. Og for det andet har regeringen i mellemtiden lavet en aftale med Dansk Folkeparti om en landbrugspakke, som også vil gennemføre en række ændringer af husdyrsloven. Det er jeg da parat til at forhandle om, men de har slet ikke talt med os om det, sagde Johs. Poulsen til Børsen.

Læs også